Kleinschalige activiteiten

Aanvragen vóór 1 oktober

De subsidieaanvraag vóór moet 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden ingediend. Voor 2018 kunnen er géén aanvragen meer worden ingediend.

Aanvraag

Voor het aanvragen van genoemde subsidie kan gebruik worden gemaakt van de E-dienst. Dit wil zeggen dat u uw subsidieformulier digitaal invult in een paar eenvoudige stappen.  Vergeet u niet de gevraagde bijlagen mee te sturen?