Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Sloopsubsidieregeling buitengebied

Subsidieregeling sloop overtollige bebouwing buitengebied Berkelland 2018.

De regeling is bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied van Berkelland te vergroten door sloop te stimuleren. Eigenaren van gebouwen in het buitengebied, die men wil slopen, kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage in de sloopkosten.

Vanaf 1 september 2018 tot 1 juni 2019 kunt u gebruik maken van de “Subsidieregeling sloop overtollige gebouwen Berkelland”.

U kunt subsidie aanvragen voor een bijdrage in het slopen van (asbesthoudende) gebouwen in het buitengebied. Er is maximaal €500.000,- beschikbaar en hiervoor geldt: wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Voorwaarden

Voorwaarden die de gemeente Berkeland hanteert:

  • de subsidie bedraagt €10/m2, zolang het subsidieplafond niet is bereikt
  • het gebouw wordt gesloopt en er vindt geen herbouw plaats op het perceel
  • er wordt maximaal €15.000,- subsidie verleend per locatie
  • het subsidieplafond voor deze periode is €500.000,-
  • er wordt minimaal 100 m2 gesloopt
  • de aanvraag wordt vóór de daadwerkelijke sloop ingediend
  • het gaat om gebouwen in het buitengebied van Berkelland
  • de hoogte van de subsidie is niet meer dan de sloopkosten. Met offertes van een asbestsaneerder of sloper toont u de kosten van de sloop aan
  • de fundamenten en de ondergrondse voorzieningen van de te slopen gebouwen op het sloopperceel worden ook verwijderd.
  • de subsidie kan alleen aangevraagd worden wanneer u een woonbestemming heeft. Heeft u deze nog niet dan kunt u een verzoek om bestemmingswijziging doen (zie onder kopje Bijzonderheden)

Bijzonderheden

Woonbestemming regelen

Heeft u op dit moment nog geen woonbestemming, maar bijvoorbeeld een agrarische- of bedrijvenbestemming? En u bent gestopt met het houden van dieren en wilt verklaren dat dit in de toekomst niet meer gaat gebeuren? Dan kunt u vragen om een planwijziging naar de bestemming ”WONEN” om gebruik te kunnen maken van deze subsidieregeling.

U kunt een schriftelijk verzoek bij ons indienen. Een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders van Berkelland, met daarin uw verzoek om planwijziging is voldoende. In principe hoeft u voor deze planwijziging geen kosten te betalen, maar u moet er wel rekening mee  houden dat er een planschadeovereenkomst getekend moet worden. De gemiddelde looptijd van deze procedure is 4 maanden. Na afloop van deze procedure kunt u alsnog de subsidie voor het slopen van (asbesthoudende) gebouwen aanvragen. 

Aanvraag

U kunt uw aanvraag digitaal doen bij het Achterhoekse verduurSaamenergieloket.

Daar vindt u ook meer informatie. U kunt het loket ook bellen: 0314 - 820 360. Ze zijn elke werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur bereikbaar.

Tips

Landelijke subsidie

Naast de gemeentelijke subsidie is het mogelijk om landelijke subsidie aan te vragen bij de Rijksdienst voor ondernemers. Deze subsidie vraagt u achteraf aan. De hoogte van de subsidie is € 4,50 per vierkante meter. Meer informatie vindt u op www.rvo.nl.