Sloopsubsidieregeling buitengebied

Subsidieregeling sloop overtollige bebouwing buitengebied Berkelland 2018.

De regeling is bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied van Berkelland te vergroten door sloop te stimuleren. Eigenaren van gebouwen in het buitengebied, die men wil slopen, kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage in de sloopkosten.

 

Subsidievoorwaarden

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Voorwaarden die de gemeente Berkeland hanteert:

 • de subsidie bedraagt €10/m2, zolang het subsidieplafond niet is bereikt.
 • de subsidie kan alleen aangevraagd worden wanneer u een woonbestemming heeft. Heeft u deze nog niet dan kunt u een verzoek om bestemmingswijziging doen.
 • er wordt maximaal €15.000,- subsidie verleend.
 • eet subsidieplafond voor deze periode is €500.000,-
 • er moet minimaal 300 m2 gesloopt worden.
 • de aanvraag moet vóór de daadwerkelijke sloop worden ingediend.
 • het gaat om gebouwen in het buitengebied van Berkelland.
 • de hoogte van de subsidie bedraagt niet meer dan de sloopkosten. Met offertes moeten vooraf de kosten van de sloop worden aangetoond.
 • de fundamenten en de ondergrondse voorzieningen van de te slopen gebouwen op het sloopperceel worden ook verwijderd.
 • de gesloopte gebouwen worden niet meer teruggebouwd.
 • de omgevingsvergunning/melding,  indien verleend, voor een inrichting op het sloopperceel is ingetrokken voor het betreffende deel van de inrichting.

Aanvragen?

De gemeente heeft de uitvoering van deze subsidieregeling uitbesteed aan het Verduursaamenergieloket. Via hen kunt u digitaal een aanvraag voor de subsidie indienen. Hierover zal eind augustus een artikel in Berkelbericht komen.