Sloopsubsidieregeling buitengebied

Subsidieregeling sloop overtollige bebouwing buitengebied Berkelland 2017.

Vanaf 15 november tot 31 januari 2018 staat de “Subsidieregeling sloop overtollige gebouwen Berkelland 2017” open. U kunt subsidie aanvragen voor een bijdrage in het slopen van gebouwen in het buitengebied. Er is maximaal €100.000,- beschikbaar en hiervoor geldt: wie het eerst komt wie het eerst maalt.

De regeling is bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied van Berkelland te vergroten door sloop te stimuleren. Eigenaren van gebouwen in het buitengebied, die men wil slopen, kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage in de sloopkosten.

Subsidievoorwaarden

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Voorwaarden die de gemeente Berkeland hanteert:

  • de subsidie bedraagt €10/m2, zolang het subsidieplafond niet is bereikt.
  • er wordt maximaal €15.000,- subsidie verleend.
  • eet subsidieplafond voor deze periode is €100.000,-
  • er moet minimaal 300 m2 gesloopt worden.
  • de aanvraag moet vóór de daadwerkelijke sloop worden ingediend.
  • het gaat om gebouwen in het buitengebied van Berkelland.
  • de hoogte van de subsidie bedraagt niet meer dan de sloopkosten. Met offertes moeten vooraf de kosten van de sloop worden aangetoond.
  • de fundamenten en de ondergrondse voorzieningen van de te slopen gebouwen op het sloopperceel worden ook verwijderd.
  • de gesloopte gebouwen worden niet meer teruggebouwd.
  • de omgevingsvergunning/melding,  indien verleend, voor een inrichting op het sloopperceel is ingetrokken voor het betreffende deel van de inrichting.

Er is een onderverdeling van het beschikbare budget gemaakt: 70% gaat naar locaties in prioritaire gebieden zoals het Gelders natuurnetwerk, de groene ontwikkelzone, het nationaal landschap, waardevolle akkers of beeldbepalende locaties langs toegangswegen naar kernen.
De gemeente Berkelland zal met een veegplan de bestemming van de locatie achteraf aanpassen, zodat het planologisch niet meer mogelijk is om gebouwen terug te bouwen.