Overige evenementen

Overige evenementen

Als een evenement zorgt voor enige overlast voor de omgeving door bijvoorbeeld het gebruik van een muziekinstallatie of het afsluiten van een openbare weg dan is daar vergunning voor nodig. Dat geldt ook als er een tent gebruikt wordt voor meer dan 150 personen.

Welke evenementen vallen nu onder het begrip overig evenement?

Daarbij moet u denken aan, buurt-, wijk- of straatfeesten die plaatsvinden op de openbare weg, carnaval, beachvolleybal, wielerrondes, markten e.d. Ook besloten feesten door particulieren, waarbij sprake is van een ander gebruik van de openbare weg dan normaal vallen onder deze categorie.

Aanvraag

Een aanvraag voor een vergunning doet u minimaal 8 weken voor het evenement. Dan hebben wij voldoende tijd om advies te vragen bij de politie, de brandweer of andere afdelingen van de gemeente.
Verder moet u met het volgende rekening houden:

 • muziek moet om 24.00 uur stoppen op zondag t/m donderdagnacht.
 • de eindtijd op vrijdag- en zaterdagnacht is 01.00 uur.
 • het eventueel benodigde afzetmateriaal moet zelf gehaald en geplaatst worden.
 • een wegafsluiting moeten wij publiceren in Berkelbericht.
 • mensen kunnen dan bezwaar maken tegen de wegafsluiting.

Aanvraag indienen

Klik op de knop bovenaan deze pagina. Lees eerst over de maatregelen in verband met het coronavirus!

Vergunning voor 5 jaar

Als de omstandigheden elk jaar hetzelfde zijn kan een vergunning voor 5 jaar verleend worden. Ieder jaar geeft u 8 weken voor het evenement aan ons door op welke dag of dagen het evenement plaatsvindt en of er kleine wijzigingen zijn. Bij ingrijpende veranderingen (bijv. wijziging van locatie, uitbreiding) is de vergunning niet meer geldig en moet u opnieuw vergunning aanvragen. Voor het jaarlijks doorgeven is een apart kennisgevingsformulier gemaakt.

Heeft u al een vergunning voor vijf jaar? Dan kunt u vanaf het tweede jaar een kennisgeving via onze website (met DigiD) doorgeven.

Kosten

Prijzen 2021

 • 95,40 euro voor overige evenementen (spoed 142,-)
 • 143,00 euro voor overig evenement met tent (spoed 189,60)
 • 22,60 euro voor kleine evenementen
 • 119,20 euro voor een 5-jaarlijkse vergunning (spoed 165,80)
 • 264,00 voor een 5-jaarlijkse vergunning met tent (spoed 310,60)
 • 47,70 euro voor het schenken van zwak alcoholische drank (spoed 95,40)