Kansspelen

Wilt u een kansspel organiseren? Dan heeft u in sommige gevallen een vergunning nodig, in andere gevallen volstaat een melding bij de gemeente.

Soorten kansspelen

Winkelweekactie

Een winkelweekactie is een gezamenlijke loterij van ten minste 10 mkb-ondernemers in dezelfde gemeente, of in aaneengesloten gemeenten. De klanten krijgen de loten gratis.

Voorwaarden om een winkelweekactie te houden:

  • de loterij mag niet langer duren dan 4 weken;
  • maximaal 2 keer per jaar een actie;
  • de loten worden gratis verstrekt;
  • geen instantloten (verloting waarbij de trekking al heeft plaatsgevonden voordat de loten in omloop gebracht worden, bijvoorbeeld krasloten);
  • de waarde van het prijzenpakket is niet hoger dan € 11.950,-;
  • een vergunning van de KvK.

Prijsvragen

Een zelfstandig ondernemer mag voor zijn klanten een prijsvraag organiseren. Bij een prijsvraag verlangt de ondernemer dat de klant een daadwerkelijke bijdrage levert, zoals het maken van een slagzin, het schrijven van een (kort) verhaal, het maken van een foto. Een jury beoordeelt de inzendingen en kent op basis daarvan de prijzen toe. Als de waarde van de hoogst uit te keren prijs niet meer bedraagt dan € 2.300,- is geen vergunning nodig. Bij een hoofdprijs tussen de € 2.300,- en € 4.500,- heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Boven dat bedrag moet u een vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit. Zowel de Kansspelautoriteit als de gemeente verlenen de vergunning alleen als de opbrengst van de prijsvraag een algemeen belang dient.

Kleine kansspelen

Kleine kansspelen zoals bingo vallen niet onder de vergunningaanvraag. Iedere vereniging die volgens haar statuten een duidelijk doel dient en minstens 3 jaar bestaat, mag een bingo organiseren als de waarde van de prijzen per spelronde niet meer bedraagt dan € 400,- en per bijeenkomst niet meer dan € 1.550,-. De vereniging moet de bingobijeenkomst uiterlijk 2 weken van tevoren melden bij de gemeente.

Mag ik een pokertoernooi organiseren?

Poker is toegestaan als het besloten en niet bedrijfsmatig plaatsvindt (artikel 2 Wet op de kansspelen). Bij besloten gelegenheden kunt u bijvoorbeeld denken aan binnen het gezin of in huiselijke kring. Van bedrijfsmatig aanbod is sprake indien er op geregelde en stelselmatige wijze gelegenheid wordt gegeven, bijvoorbeeld door het huren van een zaal, het heffen van entree en het adverteren voor het toernooi.

Inleg als...

Als een pokertoernooi besloten en niet bedrijfsmatig plaatsvindt, kortom als voldaan wordt aan deze twee criteria, mag er om geld gespeeld worden.

Niet besloten en bedrijfsmatig

Vindt een pokertoernooi niet besloten en bedrijfsmatig plaats, dan is pokeren alleen toegestaan als daarmee op geen enkele wijze een prijs of premie gewonnen kan worden. En er is ook geen inleggeld of entreegeld gevraagd aan de deelnemers. Bij een pokertoernooi met een niet besloten en bedrijfsmatig karakter speelt men om de eer. Dit betekent dat ook een kleine prijs, zoals een gratis consumptie of beker, niet is toegestaan.

Holland Casino heeft als enige toestemming om speelcasino's te mogen organiseren (artikel 27h Wok). In een speelcasino wordt onder meer poker aangeboden (artikel 4, aanhef en onder j, van de Beschikking Casinospelen 1996). Pokerspelen en pokertoernooien mogen dus alleen door Holland Casino georganiseerd worden. De desbetreffende regelgeving kunt u lezen op http://www.wetten.nl/.

Meer informatie