Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Volmachtsbewijs

Kunt u als kiesgerechtigde burger zelf niet stemmen? Bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent. Dan is het mogelijk om een andere kiesgerechtigde een volmacht te geven om namens u te stemmen.

Er zijn twee vormen van volmacht:

  • de volmacht die u zelf kunt regelen (de onderhandse volmacht), zie achterzijde van de stempas;
  • de schriftelijk aangevraagde volmacht.

Onderhandse volmacht

U kunt een onderhandse volmacht verstrekken aan een andere kiesgerechtigde uit uw gemeente. U kunt deze volmacht zelf regelen zonder tussenkomst van de gemeente. Op de achterzijde van uw stempas vindt u het volmachtbewijs. Zowel u als de gemachtigde moet dit volmachtsbewijs invullen en ondertekenen. De persoon die een volmacht heeft gekregen, mag alleen voor u stemmen, gelijktijdig met het uitbrengen van zijn eigen stem.  

Een gegeven volmacht kan niet worden ingetrokken.

Volmacht gebied

U kunt een gemachtigde aanwijzen in het gehele gebied waar de verkiezing voor geldt. Voor de Tweede Kamerverkiezing en het landelijk referendum is dit Nederland. Voor de Provinciale Statenverkiezing de provincie waarin u woont. Voor de Gemeenteraadsverkiezing de betreffende gemeente.

Voorwaarden

  • De gemachtigde moet kiesgerechtigd zijn voor dezelfde verkiezing als de volmachtgever;
  • De gemachtigde moet bij het stemmen een geldig legitimatiebewijs bij zich hebben.

Aanvraag volmachtbewijs zonder stempas

U hoeft niet te wachten op een stempas om iemand te kunnen machtigen. Er is namelijk geen begintermijn verbonden aan de volmachtaanvraag.

Let op: de aanvraag moet uiterlijk vijf dagen voor de betreffende verkiezing zijn ingediend.

U moet een volmacht schriftelijk aanvragen.

Voor het schriftelijk aanvragen van een volmacht moet u een formulier (Model L8) invullen. Dit formulier kunt u afhalen bij de balie van de publiekswinkel. Ook kunt u dit formulier hier downloaden.