Nuttige adressen

Spreekuur vluchtelingen

Elke woensdagmiddag van 13.00-17.00 uur bij MaxX Onderwijs, Parallelweg 5 - Neede (en op afspraak)

Contactpersoon Vincent Hettema vincent@interbeeksupport.nl  M 06-22221220

 

Gemeente Berkelland, team vluchtelingen

Postbus 200
7270 HA Borculo

  • Arjan van Faassen, coördinator team vluchtelingen
  • Jan Seinen, projectleider huisvesting vluchtelingen met verblijfsvergunning
  • vacature, coördinatie vrijwilligers/maatjes vluchtelingen
  • Monique Pragt, ondersteuning Voormekaarteams
  • Diana Nijland, opdrachtgever participatiewet a.i.

Telefoon 0545-250250
info@gemeenteberkelland.nl

 

Sociale Dienst Oost Achterhoek (S.D.O.A.)

 

Interbeek Support (maatschappelijke begeleiding en trainingen)

 

Dinsdag en  woensdag in Neede, sportpark 't Haantje, Kronenkamp 10  (Sp. Neede)/MaxX Onderwijs, Parallelweg 5

 

Contactpersonen maatjesgroepen

WIN  Werkgroep Integratie Neede: Nico Niessen M 06-29602077

WISE Werkgroep Eibergen: Bert Westhuis T 0545-472951

Taalcafé Borculo:  Bennie Stegeman M 06-51039305

 

Wil je ook maatje worden van een vluchteling in Berkelland?

Neem dan contact op met info@gemeenteberkelland.nl, T 0545 250 250

 

 

Vluchtelingenwerk Nederland

www.vluchtelingenwerk.nl

 

Informatie voor vluchtelingen in hun eigen taal

https://www.vluchtelingenwerk.nl/forrefugees/belangrijke-informatie-je-eigen-taal

 

Vluchtelingenwerk Oost Nederland

www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland

Rijnkade 87
6811 HD Arnhem
026-3702777
info@vwon.nl

Stefan Hermsen (Teamleider Vluchtelingenwerk Oost Nederland Werkdagen: ma, di, do en vrij, Tel. mobiel  06- 53198820, shermsen@vwon.nl),

Regionaal Steunpunt Rechtsbescherming, rsr-oost@vwon.nl, Peter Hasselaar

 

Juzt amv jeugdzorg

Contactpersoon Petra Smit P.Smit@juzt.nl, M 06-51791467

 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

www.coa.nl

Postbus 3002
2280 ME Rijswijk
Telefoon 088-7157000

 

WerkgeversServicePunt Achterhoek

06-11560698

 

Werkwijzer vluchtelingen

Werkwijzervluchtelingen.nl is het online startpunt voor informatie over (arbeids)participatie van vluchtelingen in Nederland. Hier vindt u informatie over wetgeving, beleid, ondersteuningsmogelijkheden en best practices op het gebied van vluchtelingen en (vrijwilligers)werk, inburgering en onderwijs.
Werkwijzer Vluchtelingen is een gezamenlijk initiatief van de SER, maatschappelijke organisaties en de overheid.
Website: www.werkwijzervluchtelingen.nl

 

Kenniscentrum Integratie en samenleving:

https://www.kis.nl/

 

Pharos kenniscentrum gezondheidsverschillen

Veel nuttige informatie over lichamelijke en geestelijke gezondheid en factsheets:

https://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/asielzoekers-en-vluchtelingen/asielzoekers-en-vluchtelingen