Nuttige adressen

Gemeente Berkelland

Postbus 200
7270 HA Borculo

  • Arjan van Faassen, projectleider opvang vluchtelingen
  • Jan Seinen, projectleider huisvesting vluchtelingen met verblijfsvergunning
  • Marjolein van der Meer, coördinatie vrijwilligers/maatjes vluchtelingen

Telefoon 0545-250250
info@gemeenteberkelland.nl

Vluchtelingenwerk Nederland

www.vluchtelingenwerk.nl

Vluchtelingenwerk Oost Nederland

www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland

Rijnkade 87
6811 HD Arnhem
026-3702777
info@vwon.nl

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

www.coa.nl

Postbus 3002
2280 ME Rijswijk
Telefoon 088-7157000

Werkwijzer vluchtelingen

Werkwijzervluchtelingen.nl is het online startpunt voor informatie over (arbeids)participatie van vluchtelingen in Nederland. Hier vindt u informatie over wetgeving, beleid, ondersteuningsmogelijkheden en best practices op het gebied van vluchtelingen en (vrijwilligers)werk, inburgering en onderwijs.
Werkwijzer Vluchtelingen is een gezamenlijk initiatief van de SER, maatschappelijke organisaties en de overheid.
Website: www.werkwijzervluchtelingen.nl