Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Nuttige adressen

Spreekuur vluchtelingen

Elke woensdagmiddag van 13.00-17.00 uur bij MaxX Onderwijs, Parallelweg 5 - Neede (en op afspraak)

Contactpersoon Vincent Hettema vincent@interbeeksupport.nl  M 06-22221220

Migratie, inburgering en integratie

https://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Emigratie_immigratie_inburgering_en_integratie

Gemeente Berkelland, team vluchtelingen

Postbus 200
7270 HA Borculo

 • Arjan van Faassen, coördinator team vluchtelingen
 • Jan Seinen, projectleider huisvesting vluchtelingen met verblijfsvergunning
 • Marieke Heusinkveld, coördinatie vrijwilligers/maatjes vluchtelingen
 • Monique Pragt, ondersteuning Voormekaarteams
 • Milad Lahdo, opdrachtgever participatiewet
 • Hanneke Scharenborg, SDOA-regisseur statushouders
 • Vincent Hettema, maatschappelijk begeleider Interbeek Support

Telefoon 0545-250250
info@gemeenteberkelland.nl

Sociale Dienst Oost Achterhoek (S.D.O.A.), regisseur statushouders

Interbeek Support (maatschappelijke begeleiding en trainingen)

Contactpersoon maatschappelijke begeleiding: Vincent Hettema vincent@interbeeksupport.nl  M 06-22221220

Trainingen dinsdag en  woensdag in Neede, sportpark 't Haantje, Kronenkamp 10  (Sp. Neede) / MaxX Onderwijs, Parallelweg 5

 • Kickstart Academy (tot 27 jaar)
 • Actief op weg naar participatie en werk (vanaf 27 jaar) 
 • Cursusleiding Interbeek: Esther Hettema-ter Beek, esther@interbeeksupport.nl M 06-46063653
 • Deze programma's worden gecombineerd met het programma ‘Sport Werkt’ van de Sportfederatie Berkelland.
 • Contactpersoon SFB Nienke Maas (nienke.maas@sportfederatieberkelland.nl)

Contactpersonen maatjesgroepen

 • WIN  Werkgroep Integratie Neede: Nico Niessen M 06-29602077
 • WISE Werkgroep Eibergen: Bert Westhuis T 0545-472951
 • Taalcafé Borculo:  Bennie Stegeman M 06-51039305

Wil je ook maatje worden van een vluchteling in Berkelland?

Neem dan contact op met Marieke Heusinkveld, info@gemeenteberkelland.nl, T 0545 250 250

Vluchtelingenwerk Nederland

www.vluchtelingenwerk.nl

Informatie voor vluchtelingen in hun eigen taal

https://www.vluchtelingenwerk.nl/forrefugees/belangrijke-informatie-je-eigen-taal

Vluchtelingenwerk Oost Nederland

www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland

www.vluchtelingenwerk.nl/berkelland

Oude Oeverstraat 120
6811 JZ Arnhem
026-3702777
info@vwon.nl

Juzt amv jeugdzorg

Contactpersoon Petra Smit P.Smit@juzt.nl, M 06-51791467

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

www.coa.nl

Postbus 3002
2280 ME Rijswijk
Telefoon 088-7157000

WerkgeversServicePunt Achterhoek

06-11560698

Werkwijzer vluchtelingen

Werkwijzervluchtelingen.nl is het online startpunt voor informatie over (arbeids)participatie van vluchtelingen in Nederland. Hier vindt u informatie over wetgeving, beleid, ondersteuningsmogelijkheden en best practices op het gebied van vluchtelingen en (vrijwilligers)werk, inburgering en onderwijs.
Werkwijzer Vluchtelingen is een gezamenlijk initiatief van de SER, maatschappelijke organisaties en de overheid.
Website: www.werkwijzervluchtelingen.nl

Kenniscentrum Integratie en samenleving:

https://www.kis.nl/

Pharos kenniscentrum gezondheidsverschillen

Veel nuttige informatie over lichamelijke en geestelijke gezondheid en factsheets:

https://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/asielzoekers-en-vluchtelingen/asielzoekers-en-vluchtelingen

Net in Nederland

Online platform voor nieuwkomers (NPO)

https://www.netinnederland.nl/

Op Facebook:

https://www.facebook.com/netinnederland/

New to the Netherlands هولندا الآن Net in Nederland