Fietslessen voor statushouders

In de meivakantie organiseert de Sportfederatie Berkelland fietslessen voor statushouders. De deelnemers oefenen elke ochtend anderhalf uur en na 9 lessen krijgen zij een certificaat. Tijdens de lessen leren zij hoe je moet opstappen en afstappen, hoe je je fiets in balans houdt en hoe je kunt remmen. Ook leren ze de belangrijkste verkeersregels, zodat zij na de cursus veilig door het dorp kunnen fietsen. De lessen worden gegeven op het terrein van Sportwijzer op industrieterrein de Mors in Eibergen.

fietsles

De fietslessen zijn een onderdeel van het plan van aanpak vluchtelingen in Berkelland. Vanaf 2015 is er ook in Berkelland sprake van een verhoogde instroom van vluchtelingen. We hebben een grote groep alleenstaande minderjarige vreemdelingen opgevangen, waarvan op dit moment nog een deel kleinschalig is gehuisvest in Haarlo en Neede. We zijn flink ingelopen op onze huisvestingstaakstelling. In korte tijd zijn veel statushouders gehuisvest in de kernen van Berkelland. De aandacht verschuift nu van huisvesting naar integratie en participatie van deze nieuwe inwoners.

Meedoen in Berkelland

Wij willen een goede opvang, huisvesting, integratie en participatie met uitzicht op een geïntegreerd zinvol bestaan van de vluchtelingen in de gemeente Berkelland. Zowel in het belang van de vluchtelingen zelf en als het belang van de Berkellandse samenleving.
In 2017 heeft de gemeenteraad van Berkelland ingestemd met het plan van aanpak, genaamd ‘Meedoen in Berkelland’, met als rode draad ‘Help the people to help themselves’. Door inzet van gemeente, Sociale Dienst Oost-Achterhoek (SDOA), Interbeek Support en (taal)maatjes krijgen statushouders training en coaching gericht op zelfstandig functioneren in de samenleving.

Maatjes

De inzet van maatjes is een kenmerkend onderdeel van de Berkellandse aanpak. Maatjes zijn vrijwilligers die statushouders, na huisvesting in de gemeente, wegwijs maken in het dorp waar zij terecht zijn gekomen. Een maatje drinkt een kopje koffie, verwijst naar professionele inzet bij vragen over administratie, zorg of werk, verwijst naar het lokale winkelaanbod, enzovoorts. Kortom: een maatje is een goede buur die er mede voor zorgt dat de nieuwkomer zich thuis voelt in zijn nieuwe woonplaats.

De komende weken leest u interviews met maatjes die zich al een aantal jaren inzetten voor vluchtelingen en statushouders. Ze vertellen over wat ze zoal tegen zijn gekomen en wat het ze gebracht heeft.

Wilt u maatje worden?

Heeft u interesse om als maatje aan de slag te gaan? Neem dan contact op met Marieke Heusinkveld, contactpersoon vluchtelingen via 0545 - 250 595 of via m.heusinkveld@gemeenteberkelland.nl.