Leo Campus wordt POA

Leo Campus Borculo gaat verder als Proces Opvanglocatie voor AMV-jongeren

AMV BorculoLeo Campus Borculo gaat verder als Proces Opvanglocatie voor Alleenstaande minderjarige vreemdelingen, die nog in de asielprocedure zitten (POA). Op de Leo Campus Borculo werden 130 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) met een verblijfsstatus opgevangen en begeleid.

Op 16 april liep de periode van de bestuursovereenkomst daarvoor af, Op basis van landelijk beleid moeten de AMV-jongeren, die al een verblijfsvergunning hebben, met ingang van dit jaar kleinschaliger worden gehuisvest in woongroepen en wooneenheden..

Opvangplaatsen

Door het ‘omklappen’ naar een Proces Opvanglocatie AMV kunnen er op grond van het landelijke beleid maximaal 80 reguliere opvangplaatsen benut worden. Er is een buffercapaciteit van 50 plaatsen, zodat in geval van nood maximaal 130 plaatsen gebruikt kunnen worden. Ook deze jongeren gaan naar de Internationale Schakelklas ISK De Steege in Eibergen.

Bestuursovereenkomst aangevuld

Voor deze 'doorstart' van de Leo Campus moet de bestuursovereenkomst met het COA worden aangevuld. De basis is de bestaande overeenkomst. Deze wordt gewijzigd en aangevuld met actuele gegevens en met inbreng van de delegatie van de omwonenden. De bestuursovereenkomst wordt nu verlengd met 9 maanden, tot 16 januari 2017.

Buurt

De aanvulling (‘allonge’) van de bestuursovereenkomst is gewenst om de gang van zaken binnen de opvanglocatie en de effecten op de samenleving goed te regelen.

De bewoners zijn steeds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Ingebrachte wensen zijn zo veel mogelijk gehonoreerd. Een bewonersafvaardiging heeft zitting in de Overlegcommissie Leo Campus.