ProWonen koopt bestaande woningen voor verhuur aan statushouders

Voorlopig geen tijdelijke woningen voor vluchtelingen in Berkelland

Er komen voorlopig geen tijdelijke woningen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) in Berkelland. De tijdelijke woningen zijn voorlopig niet nodig, omdat ProWonen kans ziet om haar woningbezit op korte termijn uit te breiden door de aankoop van voldoende (koop)woningen gespreid over Berkelland. De woningen worden zo veel mogelijk aangekocht volgens de afgesproken verdeling over de vijf kernen. Met die aankoop en de vrijkomende huurwoningen lukt het de gemeente om in Berkelland aan de taakstelling voor 2016 te voldoen. Voor 35 van de 81 statushouders die in de eerste helft van dit jaar gehuisvest moeten worden is al een huurwoning beschikbaar gekomen.
plaat
Voorlopig de beste oplossing
Uit diverse scenario’s leek plaatsing van tijdelijke woningen in Berkelland in januari de beste (korte termijn)oplossing voor het behalen van de taakstelling in Berkelland. Door nieuwe informatie en gesprekken met inwoners van de beoogde locaties, makelaars en leveranciers van tijdelijke woningen komt ProWonen nu echter tot een ander inzicht en kiezen zij voorlopig voor de aankoop van bestaande woningen. Burgemeester Joost van Oostrum: ‘We hebben goed geluisterd op de bewonersbijeenkomsten en de aangedragen alternatieven goed onderzocht.’ Directeur Henk Meulenkamp van ProWonen: ‘op de lange termijn blijkt het financieel gezien toch voordeliger om bestaande woningen aan te kopen. Ook creëren we hiermee doorstroming op de (koop)woningmarkt in Berkelland. Daarbij verwachten we een betere spreiding en hiermee kans op een goede integratie voor mensen die nog moeten wennen aan het leven in ons land’.

Korte termijn veel vraag en in de toekomst krimp
‘De vraag naar sociale huurwoningen neemt snel toe. ProWonen vindt het hierbij belangrijk dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen stabiel blijven en niet te snel toenemen. Op lange termijn verwachten we echter krimp van bevolking in de Achterhoek en zijn er dus ook minder woningen nodig. Toevoegen van woningen staat daarom zeker niet als eerste op ons lijstje en gaat de voorkeur uit naar tijdelijke woningen’, aldus Henk Meulenkamp. ‘Het blijft een lastige beslissing, maar als je alle voor- en nadelen nu naast elkaar legt, dan is dit op dit moment de beste oplossing voor iedereen. Wij voelen ons verantwoordelijk om vraag en aanbod in balans te houden’.

Tijdelijke woningen blijven een toekomstige optie
Het plaatsen van tijdelijke woningen op de aangewezen locaties in Berkelland blijft een toekomstige optie. We blijven in gesprek om initiatieven uit bijvoorbeeld Beltrum en Neede met woningen uit de particuliere markt op haalbaarheid te onderzoeken. Ook in Ruurlo blijven we in gesprek met The Joyriders om op de gekozen locatie fietscrossbaan mogelijk te maken. De vluchtelingencrisis is nog niet ten einde en de gemeente verwacht dat Berkelland opnieuw een groep statushouders een thuis mag bieden. Als dat niet in bestaande woningen van ProWonen kan, dan gaan de gemeente en ProWonen opnieuw op zoek naar alternatieven.

Een thuis
In de meeste gevallen zijn het woningcorporaties die voor woonruimte voor mensen met een verblijfsvergunning zorgen. Niet alleen omdat het nu eenmaal een taak van ProWonen is, maar ook omdat de wooncorporatie vindt dat mensen een thuis verdienen. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning hebben de asielprocedure al doorlopen en hebben nu met urgentie recht op een woning. Samen met de gemeente Berkelland zoekt ProWonen naar mogelijkheden om het grote aantal urgent woningzoekenden te huisvesten. Dat doen zij vooral in bestaande huurwoningen, maar gezien de grote taakstelling van het Rijk en vraag naar huurwoningen in Berkelland kiezen gemeente en ProWonen ook voor de aankoop van woningen en mogelijk andere opties.

Inburgering
De gemeente geeft in samenwerking met Vluchtelingenwerk begeleiding bij de inburgering en kiest bewust voor gespreide locaties om inburgering te bevorderen. In Berkelland worden al jaren lang statushouders in woningen van ProWonen gehuisvest. In 2015 ging het hierbij om 69 vluchtelingen met een verblijfsvergunning (145 in 2016).