Start Taalcafé Borculo

De vakantie is voorbij en daarom gaat het Taalcafé Borculo weer starten. Er is met ingang van september elke week een taalcafé op dinsdag- en donderdagmorgen en nu ook op donderdagavond. Het taalcafé is te vinden in ‘t Hof aan de Hoflaan 5.

Verschillende nationaliteiten zitten aan tafel en enkele mensen staan

De eerste taalcafé’s na de vakantie zijn op:

  • Dinsdagmorgen 5 september 2017 van 09:30 uur tot 11:00 uur
  • Donderdagmorgen 7 september 2017 van 09:30 uur tot 11:00 uur
  • Donderdagavond 7 september 2017 van 19:00 uur tot 20:30 uur

Inloop-ochtend voor alle Borculoërs

Op dinsdagmorgen zit het taalcafé in de bibliotheek. Deze ochtend is bedoeld als ‘inloop-ochtend’, voor zowel statushouders als andere belangstellenden, inwoners van Borculo. De taal zal dan ook centraal staan, maar anders ingevuld gaan worden, het accent ligt dan vooral op het elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. mDit is dan ook nadrukkelijk een uitnodiging gericht aan alle inwoners van Borculo en bedoeld om kennis te maken met andere culturen enz. 

Taalmaatjes

Het Taalcafé wordt verzorgd door taalmaatjes, die helpen om nieuwe inwoners met een verblijfsvergunning (statushouders) te helpen het Nederlands nog beter onder de knie te krijgen. Vaak wordt gekeken hoe de taal,  die op school is geleerd, in de praktijk toegepast kan worden. Dan trekt er bijvoorbeeld een groep op uit om boodschappen te doen bij de supermarkt. Of er wordt een thema onder de loep genomen

Meehelpen?

Wil je meehelpen en taalmaatje worden? Neem dan contact op met Bennie Stegeman, bennie.stegeman@kpnmail.nl of mobiel: 06-51 03 93 05.