Start werkgroep Integratie Neede

Maatjes voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) in Neede hebben zich verenigd in de Werkgroep Integratie Neede (WIN). Samen helpen zij statushouders bij een goede start in Neede.

 

burgemeester opent nieuwe ruimte

De jongste nieuwkomers openden samen met burgemeester Joost van Oostrum de nieuwe ontmoetingsruimte van WIN

Als een statushouder in Neede een woning toegewezen krijgt, komt er veel op hem of haar af. Vanaf het moment van sleuteloverdracht zijn de maatjes betrokken bij de statushouder. Maatjes helpen de nieuwkomers met het - op goedkope wijze - inrichten van hun woning. Zij krijgen voor de inrichting een beperkte lening, waarvan zij alles moeten aanschaffen. Van koelkast, bedden tot en met de kopjes en theelepeltjes. Ook wordt er hulp geboden bij het omgaan met alle betrokken instanties, het goed begrijpen van brieven en het inschrijven bij huisarts en apotheek.

Samen sterk

De maatjes hebben in juni de Werkgroep Integratie Neede opgericht om ervaringen uit te wisselen. De WIN heeft contacten gelegd met de gemeente Berkelland, Vluchtelingenwerk Oost Nederland, het Voormekaarteam, Sociale Dienst Oost Achterhoek en het Diaconaal Platform Berkelland om tot afspraken te komen en korte lijntjes te hebben zodat problemen die zich aandienen snel opgelost kunnen worden.

Taallessen

De statushouders hebben behoefte om zo snel mogelijk Nederlands te leren. Naast de inburgeringscursus hebben ze baat bij extra taallessen. ‘We leiden nu onze eigen maatjes op voor het geven van taallessen’, aldus Olga Niessen, coördinator taal van de WIN. ‘Het snel leren van de taal, helpt bij een snelle inburgering en bij goed contact maken op bijvoorbeeld de voetbalvereniging.’

Ontmoeting

Een keer per week houdt  de WIN een ontmoetingsavond voor de statushouders, maatjes en andere belangstellenden die graag kennismaken met de Needse statushouders.

Bijeenkomst met eten

De statushouders hadden lekker gekookt voor de vrijwilligers

Vragen of ook maatje worden?

Wilt u ook wat betekenen voor statushouders in Neede, neemt u dan contact op met Nico Niessen, secretaris van de WIN via 06- 29602077.

Voor algemene vragen of wilt u maatje worden in een van de andere kernen? Neem dan contact op met de gemeente Berkelland, telefoon 0545-250250.