Subsidie Werkgroep Integratie Neede

Het college heeft besloten om de werkgroep Integratie Neede (WIN) een subsidie te verlenen op grond van de regeling burgerinitiatieven. De werkgroep doet veel goed werk ter ondersteuning van de statushouders.

werkgroepleden bij opening

Werkgroepleden bij de opening van de ontmoetingsruimte In Neede

Daardoor kunnen ze goed kunnen integreren. De gemeente vindt dat dit een bijdrage levert aan de sociale cohesie van de kern Neede. Daarom is een bedrag van 5000 euro toegezegd.

Opvang en wegwijs maken

De Needse werkgroep doet dit door de statushouders op te vangen en wegwijs te maken in Neede en in Nederland in de contacten met verschillende instanties. Helpt hen op weg bij het op goedkope wijze inrichten van een voor hen toegewezen woning. Ook organiseert de werkgroep ontmoetingsavonden en helpt de statushouders bij het aansluiting vinden van bij de sportverenigingen. Uit een gedegen werkplan blijkt dat de werkgroep zich blijvend wil inzetten voor de integratie.