Workshop statushouders

Op 19 en 20 december 2016 hebben vier groepen vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) een workshop gevolgd, over de participatieverklaring die zij gaan ondertekenen. Burgemeester Joost van Oostrum wenste de nieuwkomers veel succes.

Deelnemers workshop met burgemeester

De groep Syrische statushouders die de eerste workshop participatie volgden. Met in het midden burgemeester Joost van Oostrum. Rechts de workshoptrainster en de tolk.

Vrijheid, solidariteit, gelijkwaardigheid en participatie

In de workshop verdiepen de nieuwkomers zich in de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het onderstreept het belang van integratie en doet tevens een appèl op actieve deelname aan die samenleving. Als fundamentele waarden worden de begrippen vrijheid, solidariteit, gelijkwaardigheid en participatie behandeld. Begin volgend jaar is het officiële moment van de ondertekening. Deze verklaring maakt onderdeel uit van het inburgeringsexamen.