Stappenplan verwijderen asbestdak groter dan 35m²

Heeft u een asbestdak groter dan 35 m²? Dit stappenplan legt uit hoe u dit aan kunt pakken.

Belangrijke informatie!

Heeft u een asbestdak dat groter is dan 35m²? Of heeft u dakleien waarin asbest is verwerkt? Als u van plan bent om uw asbestdak te verwijderen en/of vervangen, dan bent u verplicht om dit te laten doen door een gespecialiseerd bedrijf. 

Stappenplan in het kort:

1.    Denk goed na over de toekomst van het gebouw met het asbestdak: wilt u het asbestdak vervangen door een asbestvrij dak, of het gehele gebouw slopen.
2.    Breng in beeld wat de totale kosten zijn van de asbestverwijdering en/of van de sloop van het gehele gebouw. 
3.    Laat een asbestinventarisatie maken van uw dak. 
4.    Schakel een bedrijf in dat uw asbestdak kan verwijderen/vervangen. 
5.    Maak een sloopmelding aan bij de gemeente. 
6.    Na akkoord van de sloopmelding, kan het bedrijf dat de asbest gaat verwijderen starten met de werkzaamheden.

Stap 1    

Denk goed na over wat u met uw gebouw met het asbestdak wilt. Wilt u het gebouw behouden en moet er na de verwijdering van het asbestdak een nieuw dak op? Of heeft het gebouw (op termijn) geen functie meer? Dan is het mogelijk (financieel) aantrekkelijker om het gebouw in zijn geheel slopen. Laat u goed informeren over de kansen, maar ook over eventuele consequenties voor (ruimtelijke) mogelijkheden op uw erf. 

Stap 2      

Afhankelijk van uw situatie kan het verstandig zijn om een financieel overzicht te maken. Zo krijgt u de totale kosten van het verwijderen van de asbest, het aanbrengen van een nieuw (eventueel duurzaam) dak of sloop van het gehele gebouw goed in beeld. Verdiep u ook in de mogelijkheden van ondersteuning door de gemeente. En onderzoek of er provinciale of landelijke subsidies zijn. Uw adviseur of accountant kan u helpen met het maken van een financieel overzicht. Laat u daarbij ook goed voorlichten over eventuele fiscale aspecten. Stel indien nodig samen een (meerjarig) financieel plan samen, passend bij uw persoonlijke situatie en wensen. 

Tip: als het gebouw met het asbestdak in het buitengebied van Berkelland staat, kunt u een gratis adviesgesprek met een onafhankelijke erfadviseur aanvragen. In dit gesprek kunt u al uw vragen rond uzelf en uw erf stellen, waaronder ook de vragen over sanering van uw asbestdak. U kunt denken aan bijvoorbeeld financiële en fiscale vragen, vragen over vervanging van asbest door bijvoorbeeld zonnepanelen of bedrijfseconomisch advies. Ook is er als vervolg op het gratis adviesgesprek financiële ondersteuning mogelijk bij het opstellen van een asbestinventarisatierapport en/of voor begeleiding bij de sanering van uw asbestdak. Meer informatie daarover vindt u hier.

Tip: de gemeente Berkelland heeft verschillende subsidies en regelingen om u (financieel) te ondersteunen bij het verwijderen van uw asbestdak. Zoals subsidie voor de verwijdering van een asbestdak, subsidie voor de sloop van een gebouw in het buitengebied en verschillende leningen. Via deze link vindt u hierover meer informatie

Tip: de website van Milieucentraal geeft een schatting van de kosten voor het verwijderen van een asbestdak.

Stap 3    

Laat een asbestinventarisatie uitvoeren door een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf. Een asbestinventarisatie is verplicht als uw dak groter is dan 35 m². Ook heeft u het rapport van de asbestinventarisatie nodig om de sloopmelding te kunnen doen (zie stap 5). Op de website van Stichting Ascert vindt u een overzicht van de gecertificeerde bedrijven. 
U kunt de asbestinventarisatie vaak ook laten regelen door het bedrijf dat uw asbestdak gaat verwijderen (zie stap 4).

Stap 4    

De verwijdering van het asbestdak moet ook door een gespecialiseerd, gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd. Op de website van Stichting Ascert vindt u een overzicht van de gecertificeerde bedrijven. (Denk er indien nodig ook aan om een bedrijf in te schakelen dat het nieuwe dak aanbrengt of de sloop van het gehele gebouw uitvoert.)

Stap 5    

Via www.omgevingsloket.nl maakt u een sloopmelding aan. Vaak regelt het bedrijf dat uw asbestdak verwijdert en/of vervangt dit namens u. De sloopmelding is verplicht en moet u minimaal 4 weken voordat u start met verwijderen van de asbest indienen. Als u over de sloopmelding vragen heeft, kunt u contact opnemen met Ingrid Wijlens of Angelien Seijger van de gemeente via telefoonnummer 0545-250 250.

Stap 6     

Zodra uw sloopmelding akkoord is, informeert de gemeente u daarover. Daarna kan het door u ingehuurde bedrijf uw asbestdak verwijderen en/of vervangen.