Bestemmingsplan inzien

Wilt u weten welke activiteiten in een gebied zijn toegestaan? Dan kunt u het bestemmingsplan van dat gebied raadplegen. Een bestemmingsplan beschrijft hoe een bepaald deel van de gemeente bebouwd of gebruikt mag worden. De functie die het gebied heeft, bepaalt wat mogelijk is. Zo mag er bijvoorbeeld geen industrie gevestigd worden in gebied met de bestemming 'wonen'.

Inzage bestemmingsplan

Een bestemmingsplan kunt u inzien op het gemeentehuis, dagelijks tussen 08.30 en 12.30 uur.

Kosten

Voor het doen van naspeuringen in het gemeentearchief geldt per kwartier een tarief van € 23,90 (2021).

Online

Het is mogelijk om nieuwe  bestemmingsplannen digitaal in te zien. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening stelt dat alle overheden hun nieuwe ruimtelijke plannen digitaal maken, gebruiken en beschikbaar stellen. Ook betekent dit dat in wettelijke procedures (ontwerp, vaststellen en onherroepelijk) gebruik wordt gemaakt van digitale plannen. Wilt u een bestemmingsplan inzien? U kunt hiervoor de website www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen. Ook kunt u recentelijke plannen inzien op de pagina 'Geldende plannen'.

Vragen

Voor meer informatie over bestemmingsplannen en de regels die daarbij horen kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Of kijk op:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/