Parapluherziening ondergeschikte detailhandel, bestemmingsplan

Vaststellingsbesluit (pdf 4 MB)
Bestemmingsplan (pdf 13 MB)

Zienswijzennota (pdf 3 MB)

Bekijk dit plan ook op:
www.ruimtelijkeplannen.nl