Bedrijventerreinen 2011, herziening 2017-1, bestemmingsplan

Ondergrondse hoogspanningsleiding (150kV) tussen Hesselinks Es 16 en de Oude Needseweg

Raadsbesluit (pdf 368 kB)

Bestemmingsplan:
Plantoelichting (pdf 15 MB)
Regels (pdf 2 MB)
Verbeelding (pdf 158 kB)

Bekijk dit plan ook op:
www.ruimtelijkeplannen.nl