De Heuver, bestemmingsplan

Dorpsstraat 21 t/m 37 (oneven) en Driessenweg 1

Raadsbesluit (pdf 261 kB)

Bestemmingsplan:
Plantoelichting (pdf 2 MB)
Regels (pdf 3 MB)
Verbeelding (pdf 268 kB)

Zienswijzennota (pdf 221 kB)

Bekijk dit plan ook op:
www.ruimtelijkeplannen.nl