Schuppen Recreatie, bestemmingsplan

Schuppendijk 3-5

Raadsbesluit (pdf 3 MB)

Bestemmingsplan:
Regels en toelichting (pdf 16 MB)
Verbeelding (pdf 970 kB)

Landschappelijk inpassingsplan (pdf 3 MB)

Bekijk dit plan ook op:
www.ruimtelijkeplannen.nl