Hogebrugweg nabij 2, omgevingsvergunning

Vispassage stuw Hoge Brug (Berkel)

Publicatie
Omgevingsvergunning 
Ruimtelijke onderbouwing

Bouwtekeningen:
Oevers 
Vispassage 
Kanodoorsteek 
Stapsteen 
Kadeverlaging

Bekijk dit plan ook op:
www.ruimtelijkeplannen.nl