Bedrijventerrein De Russchemors, bestemmingsplan

Vaststellingsbesluit (pdf 2 MB)

Bestemmingsplan:
Plantoelichting (pdf 4 MB)
Regels (pdf 8 MB)
Verbeelding (pdf 263 kB)

Bekijk dit plan ook op:
www.ruimtelijkeplannen.nl