Bedrijventerreinen 2011, bestemmingsplan

Wheemergaarden en De Russchemors

Raadsbesluit
Uitspraak Raad van State

Bestemmingsplan:
Regels en plantoelichting
Verbeelding blad 1
Verbeelding blad 2
Verbeelding blad 3
Verbeelding blad 4

Bekijk dit plan ook op:
www.ruimtelijkeplannen.nl
(voor plandeel Moeshof 40 en 42 geldt: gerechterlijke uitspraak)