Kieftendijk Haaksbergseweg, bestemmingsplan

Kieftendijk 1c en 1d en Haaksbergseweg 87a

Raadsbesluit

Bestemmingsplan:
Plantoelichting 
Regels 
Verbeelding

Beschikking ontheffing RVG 
Besluit hogere waarden Wgh 
Zakelijke beschrijving overeenkomst

Bekijk dit plan ook op:
www.ruimtelijkeplannen.nl