Woongebieden herziening 2015-1 (De Berg), bestemmingsplan

Bonkertskamp, De Savornin Lohmanstraat, Dumasweg, hoek Rutgerinkdijk/Plantenstraat,
hoek Rutgerinkdijk/Ten Broekestraat, Schaepmanplein en Thorbeckestraat

Raadsbesluit (pdf 234 kB)

Bestemmingsplan:
Regels en plantoelichting (pdf 3 MB)
Verbeelding blad 1 (pdf 426 kB)
Verbeelding blad 2 (pdf 373 kB)
Verbeelding blad 3 (pdf 388 kB)

Zakelijke beschrijving overeenkomst (pdf 180 kB)

Bekijk dit plan ook op:
www.ruimtelijkeplannen.nl