Bedrijventerreinen 2011, bestemmingsplan

Venterkamp, Schansekamp en Everskamp

Raadsbesluit
Uitspraak Raad van State

Bestemmingsplan:
Toelichting en regels 
Verbeelding blad 1 
Verbeelding blad 2

Bekijk dit plan ook op:
www.ruimtelijkeplannen.nl