Structuurvisie Plussenbeleid

Publicatie (pdf 86 kB)

Raadsbesluit (pdf 5 MB)
Structuurvisie Plussenbeleid (pdf 3 MB)

Brief provincie (pdf 169 kB)

Bekijk dit plan ook op:
www.ruimtelijkeplannen.nl

Klik hier voor de folder over hoe het Plussenbeleid werkt.