Herzien van bestemmingsplan

Wilt u uw woning een andere bestemming geven dan in het bestemmingsplan is toegestaan? Bijvoorbeeld omdat u van uw woning een winkel wilt maken. Dan kunt u de gemeente verzoeken tot het opstellen van een bestemmingsplan. Dit wordt ook wel een partiële herziening van het bestemmingsplan genoemd.

Verzoek toegewezen/afgewezen

Als de gemeente positief staat tegenover uw verzoek tot het opstellen van een nieuw bestemmingsplan, dan moet de normale bestemmingsplanprocedure gevolgd worden. Als een verzoek tot het opstellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt afgewezen, is hiertegen beroep mogelijk bij de rechtbank. Hiervoor dient eerst de bezwaarschriftenprocedure te worden doorlopen.

Kosten

De leges voor het behandelen van zo’n verzoek bedragen € 10.996,50 (2021). Bij een herziening van een bestemmingsplan moeten meestal ook onderzoeken worden uitgevoerd. De kosten daarvan blijven voor rekening van de aanvrager die de onderzoeken ook zelf moet aanleveren.

Vragen

Voor meer informatie over het opstellen van een nieuw bestemmingsplan of partiële herziening van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de gemeente. U kunt ook kijken op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Wetten

Wet ruimtelijke ordening

Kosten

Voor het behandelen van een verzoek tot herziening van een bestemmingsplan moet u leges betalen. De leges voor het behandelen van zo’n verzoek bedragen € 10.996,50 (2021).

Aanvraag

U kunt een herziening van het bestemmingsplan aanvragen door op de volgende link te klikken: Aanvraagformulier herziening bestemmingsplan