Commissie Ruimte

Commissie Ruimte

Op de agenda van de Commissie Ruimte van 12 juni 2013, staat onder agendapunt 8: Bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2012.

Hieronder treft u de documenten aan die bij dit bestemmingsplan horen.

 

In deze documenten zijn de aanpassingen uit het raadsvoorstel en de zienswijzennota verwerkt.

 

Planregels met bijlagen

 

Planregels (gewijzigde vaststelling)

Regels bijlage 1 indicatieve bedrijvenlijst functieverandering

Regels bijlage 2 toelaatbare nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven

Regels bijlage 3 toelaatbare hoofdfuncties via functieverandering

Regels bijlage 4 uitbreidingsmogelijkheden niet-agrarische bedrijven

Regels bijlage 5 staat van bedrijfsactiviteiten

Regels bijlage 6 criteria ontwikkellingslocaties voor intensieve veehouderij

Regels bijlage 7 parkeernormen

 

Verbeelding (gewijzigde vaststelling)

 

BP BG Berkelland blad 01

BP BG Berkelland blad 02

BP BG Berkelland blad 03

BP BG Berkelland blad 04

BP BG Berkelland blad 05

BP BG Berkelland blad 06

BP BG Berkelland blad 07

BP BG Berkelland blad 08

BP BG Berkelland blad 09

BP BG Berkelland blad 10

BP BG Berkelland blad 11

BP BG Berkelland blad 12

BP BG Berkelland blad 13

BP BG Berkelland blad 14

BP BG Berkelland blad 15

BP BG Berkelland blad 16

BP BG Berkelland blad 17

BP BG Berkelland blad 18

BP BG Berkelland blad 19

BP BG Berkelland legenda Planregels (gewijzigde vaststelling)

 

 

Toelichting met bijlagen

 

Toelichting

Bijlage 01 Lijst van afkortingen en begrippen

Bijlage 02 Lijst van informatie.pdf

Bijlage 03 ruimtelijk beleidskader.pdf

Bijlage 04 Bedrijven vermeld in het risicoregister.pdf

Bijlage 05 Indicatieve bedrijvenlijst.pdf

Bijlage 06 Kadernota Achterhoekse erven veranderen.pdf

Bijlage 07 Notitie bouwblokken grondgebonden veehouderij (met bijlage).pdf

Bijlage 08 Plan-MER incl bijlagen.pdf

Bijlage 08-7 toetsingsadvies commissie MER (buitengebied).pdf

Bijlage 08-7 toetsingsadvies commissie MER (LOG).pdf

Bijlage 09 Archeologiebeleid.pdf

Bijlage 09 kaart 1 archeologiebeleid.pdf

Bijlage 09 kaart 2 archeologiebeleid.pdf

Bijlage 09 kaart 3 archeologiebeleid.pdf

Bijlage 09 kaart 4 archeologiebeleid.pdf

Bijlage 09 kaart 5 archeologiebeleid.pdf

Bijlage 09-1 Archeologie met beleid RA2501-definitief.pdf

Bijlage 10 Monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en historische buitenplaats.pdf

Bijlage 11 Akoestisch onderzoek.pdf

Bijlage 11 B II Verkeersgegevens.pdf

Bijlage 11 kaart met geluidscontouren.pdf

Bijlage 12 Plan-MER LOG-gebieden.pdf

Bijlage 13 Waarden bij agrarische gebiedsbestemmingen.pdf

Bijlage 14 Rapport externe veiligheid.pdf

Bijlage 14-1 Rondweg 14 Neede.pdf

Bijlage 14-2 Barchemseweg 84a Ruurlo.pdf

Bijlage 14-3 Nettelhorsterweg 11 Borculo.pdf

Bijlage 14-4 Groenloseweg 22 Eibergen.pdf

Bijlage 14-5 en 5-1 buisleidingen berkelland.pdf

Bijlage 14-5-2 Kwantitatieve risicoanalyse deel 1.pdf

Bijlage 14-5-3 Kwantitatieve risicoanalyse deel 2.pdf

Bijlage 14-5-4 Kwantitatieve risicoanalyse deel 3.pdf

Bijlage 14-5-5 Kwantitatieve risicoanalyse deel 4.pdf

Bijlage 14-5-6 Kwantitatieve risicoanalyse overzicht.pdf

Bijlage 15 Berkelland beschreven.pdf

Bijlage 16 EHS en bestemmingsplan.pdf

Bijlage 16-1 EHS en bestemmingsplan-overzicht EVZ.pdf

Bijlage 17 Verslag vooroverleg bp Buitengebied Berkelland 2012 (definitief).pdf

Bijlage 17-1 Verslag vooroverleg (vooroverlegreacties).pdf

Bijlage 18 Inspraakverslag voorontwerpbestemmingsplan (definitief).pdf

Bijlage 18-1 Inspraakreacties 1-50.pdf

Bijlage 18-2 Inspraakreacties 51-89.pdf

Bijlage 18-3 Inspraakreacties 90-130.pdf

Bijlage 18-4 Inspraakreacties 131-171.pdf

Bijlage 18-5 Inspraakreacties 172-200.pdf

Bijlage 18-6 Inspraakreacties 201-229.pdf

Bijlage 18-7 Inspraakreacties 230-269.pdf

Bijlage 18-8 Inspraakreacties 270-298.pdf

Bijlage 19 Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan.pdf

Bijlage 19-1 Zienswijzen 1-24.pdf

Bijlage 19-2 Zienswijzen 25-49.pdf

Bijlage 19-3 Zienswijzen 50-74.pdf

Bijlage 19-4 Zienswijzen 75-84.pdf

Bijlage 19-5 Zienswijzen 85.pdf

Bijlage 19-6 Zienswijzen 86-99.pdf

Bijlage 19-7 Zienswijzen 100-124.pdf

Bijlage 19-8 Zienswijzen 125-149.pdf

Bijlage 19-9 Zienswijzen 150-158.pdf

Bijlage 19-10 gewijzigde verbeelding (ambtshalve, archeologische waarden).pdf

Bijlage 19-11 gewijzigde verbeelding (ambtshalve).pdf

Bijlage 19-12 gewijzigde verbeelding zienswijzen 2-38.pdf

Bijlage 19-13 gewijzigde verbeelding zienswijzen 39-84.pdf

Bijlage 19-14 gewijzigde verbeelding zienswijzen 85-146.pdf

Bijlage 19-15 gewijzigde verbeelding zienswijzen 146- 154.pdf