Vastgesteld (vernietigd)

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 27 augustus 2014 is het vastgestelde plan vernietigd

Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2012 is door de Raad van State vernietigd.

Op 26 juni 2013 heeft de raad van de gemeente Berkelland het bestemmingsplan "Buitengebied Berkelland 2012" vastgesteld.
Het vastgestelde plan heeft van 7 augustus tot en met 17 september 2013 ter inzage gelegen.
Binnen die termijn zijn er een aantal beroepschriften ingediend. Omdat geen schorsing van het plan is gevraagd is het vastgestelde plan op 18 september 2013 in werking getreden.
Dit betekent dat aanvragen omgevingsvergunning vanaf 18 september 2013 moesten worden getoetst aan het bestemmingsplan "Buitengebied Berkelland 2012".

Uitspraak Raad van State

Op 27 augustus 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over de ingediende beroepschriften.
Uitspraak Raad van State 27 augustus 2014
Belangrijkste conclusie van de uitspraak is dat het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan "Buitengebied Berkelland 2012" geheel is vernietigd.

Gevolg

Dit heeft tot gevolg dat vanaf 27 augustus 2014 de oude bestemmingsplannen voor het buitengebied van de voormailige gemeenten Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo weer gelden.
Vanaf 27 augustus 2014 ingediende aanvragen moeten daarom weer getoetst worden aan die oude plannen.

Digitaal raadplegen

Omdat het bestemmingsplan "Buitengebied Berkelland 2012" in zijn geheel is vernietigd, is het niet meer te raadplegen via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.
Omdat er toch behoefte kan zijn om het vernietigde plan in te zien, treft u hieronder de bestanden in pdf-formaat aan. Deze zijn dus niet langer in werking.

0. publicatie
1. raadsbesluit
2. planregels
2. bijlagen bij de planregels
3. plantoelichting
3. bijlagen bij de toelichting
4. verbeelding overzicht deelkaarten
4. verbeelding legenda
4. verbeelding 01
4. verbeelding 02
4. verbeelding 03
4. verbeelding 04
4. verbeelding 05
4. verbeelding 06
4. verbeelding 07
4. verbeelding 08
4. verbeelding 09
4. verbeelding 10
4. verbeelding 11
4. verbeelding 12
4. verbeelding 13
4. verbeelding 14
4. verbeelding 15
4. verbeelding 16
4. verbeelding 17
4. verbeelding 18
4. verbeelding 19