Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2020

Van 29 oktober tot en met 23 december 2020 ligt het voorontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Berkelland 2020" ter inzage.
Op deze pagina vindt u de verschillende documenten (in pdf formaat) die deel uitmaken van het voorontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Berkelland 2020", waaronder het Milieueffectrapport (Plan MER)
 

Digitaal raadplegen (website ruimtelijkeplannen.nl)

Via de website ruimtelijkeplannen.nl kunt het digitale plan raadplegen.
Deze site heeft als voordeel dat u kunt zoeken op adres. Door vervolgens op de gevonden locatie te klikken krijgt u alleen de informatie te zien van die locatie.

De publicatie

Publicatie

De publicatie, het plan en de bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Het voorontwerpbestemmingsplan

Planregels voorontwerp (pdf, 5 MB)
Plantoelichting voorontwerp (pdf, 8 MB)

De verbeelding en legenda

Een ander deel van het plan is de verbeelding (plankaart) en legenda. Gezien de oppervlakte van ons buitengebied omvat het plan 19 deelkaarten.
Om de leesbaarheid van de analoge kaart te bevorderen is er voor gekozen om de archeologische waarden op een aparte kaart in beeld te brengen, kaartblad 20.
Via de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u overigens op adres zoeken. Hierover vindt u onder het kopje "Website ruimtelijkeplannen.nl" meer informatie.

Overzichtskaart verbeelding

 

Verbeelding Legenda (pdf, 344 kB)
Verbeelding Blad-01 (pdf, 3 MB)
Verbeelding Blad-02 (pdf, 3 MB)
Verbeelding Blad-03 (pdf, 3 MB)
Verbeelding Blad-04 (pdf, 4 MB)
Verbeelding Blad-05 (pdf, 4 MB)
Verbeelding Blad-06 (pdf, 4 MB)
Verbeelding Blad-07 (pdf, 3 MB)
Verbeelding Blad-08 (pdf, 4 MB)
Verbeelding Blad-09 (pdf, 3 MB)
Verbeelding Blad-10 (pdf, 3 MB)
Verbeelding Blad-11 (pdf, 4 MB)
Verbeelding Blad-12 (pdf, 3 MB)
Verbeelding Blad-13 (pdf 2 MB)
Verbeelding Blad-14 (pdf, 2 MB)
Verbeelding Blad-15 (pdf, 3 MB)
Verbeelding Blad-16 (pdf, 2 MB)
Verbeelding Blad-17 (pdf, 2 MB)
Verbeelding Blad-18 (pdf, 2 MB)
Verbeelding Blad-19 (pdf, 2 MB)
Verbeelding Blad-20 (archeologie) (pdf, 26 MB)

In zowel de regels als de toelichting wordt verwezen naar bijlagen. Deze zijn hieronder weergegeven.

Bijlagen bij de planregels

Bijlage 1 regels - Lijst functieverandering (pdf, 63 kB)
Bijlage 2 regels - Tabel nevenactiviteiten (pdf, 185 kB)
Bijlage 3 regels - Tabel hoofdfuncties (pdf, 185 kB)
Bijlage 4 regels - Staat van bedrijfsactiviteiten (pdf, 2 MB)
Bijlage 5 regels - Parkeernormen (pdf, 139 kB)
Bijlage 6 regels - Onherroepelijke Wnb-vergunningen (pdf, 676 kB)
Bijlage 7 regels - Woningen met meerdere vbo (pdf, 2 MB)
Bijlage 8 regels - Maatregelenpakket Plussenbeleid (pdf, 4 MB)
 

Bijlagen bij de plantoelichting

Bijlage 1 toelichting - Afkortingen en begrippen (pdf, 9 kB)
Bijlage 2 toelichting - Lijst van informatie (pdf, 102 kB)
Bijlage 3 toelichting - Ruimtelijk beleidskader (pdf, 1 MB)
Bijlage 4 toelichting - BRIS (risico-register) (pdf, 86 kB)
Bijlage 5 toelichting - Indicatieve bedrijvenlijst (pdf, 194 kB)
Bijlage 6 toelichting - Nota erven veranderen (pdf, 35 MB)
Bijlage 7 toelichting - Plan-MER incl. bijlagen (pdf, 9 MB)
Bijlage 8 toelichting - Rapport externe veiligheid (pdf, 31 MB)
Bijlage 9 toelichting - Archeologische waardenkaart (pdf, 21 MB)
Bijlage 10 toelichting - Monumentenlijst (pdf, 309 kB)
Bijlage 11 toelichting - Cultuurhist. gebiedsbeschrijving (pdf, 9 MB)
Bijlage 12 toelichting - Cultuurhist. waardenkaart (pdf, 131 MB)
Bijlage 13 toelichting - Kernkwaliteiten GN en GO (pdf, 7 MB)
Bijlage 14 toelichting - GNN en GO (pdf, 6 MB)
Bijlage 15 toelichting - Plan van Aanpak bpBB2016 (pdf, 4 MB)
Bijlage 16 toelichting - Uitgangspuntennotitie bpBB2016 (pdf, 5 MB)
Bijlage 17 toelichting - Aanvulling Upn bpBB2016 (pdf, 176 kB)