Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Hieronder staan de documenten met betrekking tot de NRD.
De NRD maakt deel uit van de procedure om te komen tot een nieuw bestemmingsplan Buitengebied.
De notitie heeft van van 17 februari tot en met 29 maart 2016 ter inzage gelegen. Binnen die termijn kon iedereen zijn mening (zienswijze) geven over de NRD.

De documenten
- Publicatie (pdf, 77 kB)
- Notitie Reikwijdte en Detailniveau (pdf, 998 kB)
- Adviesaanvraagformulier Commissie m.e.r. (pdf, 91 kB)
- Inspraakverslag (vastgesteld, geanonimiseerd, pdf 3 MB)

 

Het Advies
Op 19 april 2016 heeft de Commissie Mer advies uitgebracht. Het persbericht en advies treft u hieronder aan.
- Persbericht (pdf, 107 kB)
- Het advies (pdf, 447 kB)