Uitgangspuntennotitie bestemmingplan Buitengebied 2016

Uitgangspuntennotitie
Nadat het college van BenW de uitgangspuntennotitie op 15 december 2015 hadden vastgesteld heeft de
gemeenteraad dat op 12 januari 2016 gedaan.

Hieronder staan de te downloaden documenten:

- Publicatie uitgangspuntennotitie (pdf, 183 kB)
- Raadsbesluit vaststelling uitgangspuntennotitie (pdf, 255 kB)
- Vastgestelde uitgangspuntennotitie bpBB2016 (pdf, 602 kB)
- Bijlage 1 Vastgesteld Plan van Aanpak met bijlagen , maart 2015 (pdf, 4 MB)
- Bijlage 2 Beleids-check bpBB2012-bpBB2016 (pdf, 215 kB)
- Amendement sloopfonds (pdf, 90 kB)