Raadsbesluit vaststelling uitgangspuntennotitie (pdf, 255 kB)

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Raadsbesluit vaststelling uitgangspuntennotitie (pdf, 255 kB) 26 januari 2016, pdf, 254kB