Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied 2016

Van 19 april tot en met 13 juni 2017 ligt het voorontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Berkelland 2016" ter inzage.
Op deze pagina vindt u de verschillende documenten (in pdf formaat) die deel uitmaken van het voorontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Berkelland 2016", waaronder het Milieueffectrapport (Plan MER)
 

Digitaal raadplegen (website ruimtelijkeplannen.nl)

Via de website ruimtelijkeplannen.nl kunt het digitale plan raadplegen.
Deze site heeft als voordeel dat u kunt zoeken op adres. Door vervolgens op de gevonden locatie te klikken krijgt u alleen de informatie te zien van die locatie.

De publicatie

Publicatie (tekst van de publicatie)

De publicatie, het plan en de bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
Daarnaast vinden er inloopbijeenkomsten van 15:00 uur tot 21:00 uur plaats op de volgende data en locaties:

  • dinsdag 9 mei 2017: Café-Restaurant-Zalencentrum Baan, Dorpsstraat 6 in Geesteren;
  • donderdag 11 mei 2017: Buitencentrum Kerkemeijer, Ruurloseweg 51 in Borculo;
  • woensdag 17 mei 2017: Café Kerkemeijer, Rekkenseweg 44 in Rekken;
  • maandag 29 mei 2017: Café-Restaurant-Zalencentrum Hassink, G.L. Rutgersweg 41 in Noordijk;
  • woensdag 31 mei 2017: Zalencentrum Dute, Mr. Nelissenstraat 16 in Beltrum.

Het voorontwerpbestemmingsplan

Planregels voorontwerp (pdf, 5 MB)
Toelichting voorontwerp (pdf, 8 MB)

De verbeelding en legenda

Een ander deel van het plan is de verbeelding (plankaart) en legenda. Gezien de oppervlakte van ons buitengebied omvat het plan 19 deelkaarten.
Om de leesbaarheid van de analoge kaart te bevorderen is er voor gekozen om de archeologische waarden op een aparte kaart in beeld te brengen, kaartblad 20.
Via de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u overigens op adres zoeken. Hierover vindt u onder het kopje "Website ruimtelijkeplannen.nl" meer informatie.

Overzichtskaart verbeelding

 

Verbeelding - Legenda (pdf, 332 kB)
Verbeelding - Blad 01 (pdf, 2 MB)
Verbeelding - Blad 02 (pdf, 2 MB)
Verbeelding - Blad 03 (pdf, 2 MB)
Verbeelding - Blad 04 (pdf, 3 MB)
Verbeelding - Blad 05 (pdf, 3 MB)
Verbeelding - Blad 06 (pdf, 2 MB)
Verbeelding - Blad 07 (pdf, 2 MB)
Verbeelding - Blad 08 (pdf, 3 MB)
Verbeelding - Blad 09 (pdf, 3 MB)
Verbeelding - Blad 10 (pdf, 3 MB)
Verbeelding - Blad 11 (pdf, 2 MB)
Verbeelding - Blad 12 (pdf, 2 MB)
Verbeelding - Blad 13 (pdf, 2 MB)
Verbeelding - Blad 14 (pdf, 2 MB)
Verbeelding - Blad 15 (pdf, 2 MB)
Verbeelding - Blad 16 (pdf, 832 kB)
Verbeelding - Blad 17 (pdf, 945 kB)
Verbeelding - Blad 18 (pdf, 874 kB)
Verbeelding - Blad 19 (pdf, 2 MB)
Verbeelding - Blad 20 (archeologie) (pdf, 12 MB)

In zowel de regels als de toelichting wordt verwezen naar bijlagen. Deze zijn hieronder weergegeven.
Omdat nog niet alle informatie beschikbaar is, zijn de bijlagen 7 en 8 bij de planregels nog leeg.

Bijlagen bij de regels

Bijlage 1 regels - Indicatieve bedrijvenlijst (pdf, 63 kB)
Bijlage 2 regels - Tabel toelaatbare nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven (pdf, 67 kB)
Bijlage 3 regels - Tabel toelaatbare hoofdfuncties via functieverandering (pdf, 68 kB)
Bijlage 4 regels - Staat van bedrijfsactiviteiten (pdf, 2 MB)
Bijlage 5 regels - Parkeernormen (pdf, 139 kB)
Bijlage 6 regels - Ontgrondingenvergunning Hambroekplas (pdf, 2 MB)
Bijlage 7 regels - Onherroepelijke verg. Wet natuurbescherming resp. Natuurbeschermingswet 1998 (pdf, 57 kB)
Bijlage 8 regels - Verleende vergunningen Wet natuurbescherming resp. Natuurbeschermingswet 1998 (pdf, 57 kB)

Bijlagen bij de toelichitng

Bijlage 1 toelichting - Lijst van afkortingen en begrippen (pdf, 82 kB)
Bijlage 2 toelichting - Lijst van informatie (pdf, 102 kB)
Bijlage 3 toelichting - Ruimtelijk beleidskader (pdf, 3 MB)
Bijlage 4 toelichting - Bedrijven vermeld in het risicoregister (pdf, 24 kB)
Bijlage 5 toelichting - Indicatieve bedrijvenlijst (pdf, 94 kB)
Bijlage 6 toelichting - Kadernota Achterhoekse erven veranderen (pdf, 35 MB)
Bijlage 7 toelichting - Plan MER inclusief bijlagen (pdf, 6 MB)
Bijlage 8 toelichting - Archeologiebeleid (pdf, 34 MB)
Bijlage 9 toelichting - Monumentenlijst (pdf, 649 kB)
Bijlage 10 toelichting - Waarden bij agrarische gebiedsbestemmingen (pdf, 131 kB)
Bijlage 11 toelichting - Rapport externe veiligheid (pdf, 38 MB)
Bijlage 12 toelichting - Berkelland beschreven - Cultuurhistorische gebiedsbeschrijving (pdf, 9 MB)
Bijlage 13 toelichting - Kernkwaliteiten Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone (pdf, 7 MB)
Bijlage 14 toelichting - Het bestemmingsplan Berkelland Buitengebied 2016 en de GNN en GO (pdf, 21 MB)
Bijlage 15 toelichting - Plan van Aanpak (vastgesteld 3 maart 2015) (pdf, 4 MB)
Bijlage 16 toelichting - Uitgangspuntennotitie (vastgesteld 12 januari 2016) (pdf, 5 MB)