Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Ontwerp Hoondermaatsweg zonnepark

De op 6 november 2018 verleende omgevingsvergunning voor dit plan is op 7 mei 2019 door de rechtbank vernietigd.
Het tegen deze vernietiging ingestelde hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raaf van State is op 4 december 2019 ongegrond verklaard.
Dit betekent dat wij uitvoering geven aan de uitspraak van de rechtbank om de ontwerpvergunning opnieuw ter inzage te leggen.
Het uitgewerkte beheer- en beplantingsplan maken deel uit van de terinzagelegging.

Ter informatie zijn ook de verwijzingen naar de uitspraken van de rechtbank en Raad van State vermeld.

Ontwerpvergunning
Publicatie (pdf, 62 kB)
Aanvraag (pdf, 106 kB)
Ontwerp Omgevingsvergunning (pdf, 189 kB)
Ruimtelijke onderbouwing 30-10-2018 (pdf, 8 MB)
Aeriusberekening (stikstof) (pdf, 574 kB)

Onderzoeken
Archeologie Bureauonderzoek (pdf, 3 MB)
Archeologie Inventariserend veldonderzoek (pdf, 14 MB)
Ecologisch onderzoek steenuilen en veldleeuwerik (pdf, 2 MB)
Ecologisch onderzoek zonnepark (pdf, 3 MB)

Tekeningen
Plattegrond zonnepark 30-10-2018 (pdf, 958 kB)
Tekening Center Station (pdf, 290 kB)
Tekening Hekwerk (pdf, 80 kB)
Tekening inrichtingsplan 22-07-2019 (pdf, 908 kB)
Tekening inverter (pdf, 651 kB)
Tekening paal beveiliging (pdf, 9 kB)
Tekening Profielen 22-07-2019 (pdf, 458 kB)
Tekening zonnepaneel (pdf, 79 kB)

Documenten m.b.t. landschap en beheer
Landschappelijke inpassing 30-10-2018 (pdf, 4 MB)
Inrichtings- Uitvoerings- Natuurbeheerplan (pdf, 3 MB)
Akkervogelmengsel (pdf, 83 kB)

Ingediend inspraakreacties en zienswijzen (ingediend tijdens eerste terinzagelegging ontwerpvergunning)
Inspraakreacties geanonimiseerd (pdf, 3 MB)
Inspraakverslag geanonimiseerd (pdf, 299 kB)
Zienswijzenota en zienswijzen geanonimiseerd (pdf, 5 MB)

Link naar uitspraak van de rechtbank en Raad van State
- uitspraak Rechtbank, 7 mei 2019
- uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 4 december 2019