Natuurontwikkeling Noordijkerveld en Teeselinkven, omgevingsvergunning