Ontwerp Peppelendijk 8-10

Publicatie (pdf, 164 kB)
Ontwerpbesluit (pdf, 374 kB)
Aanvraagformulier (pdf, 146 kB)
Aanvulling aanvraagformulier (pdf, 83 kB)
Tekeningen - toelichtingen bij de aanvraag (pdf, 3 MB)
Onderzoeken bij de aanvraag (pdf, 8 MB)

Ruimtelijke onderbouwing met bijlagen

Ruimtelijke onderbouwing (ontwerp) (pdf, 2 MB)

Bijlage 01. Uittreksel geldend bestemmingsplan (pdf, 9 MB)
Bijlage 02. Aanvraag met bouwtekeningen (pdf, 9 MB)
Bijlage 03. Archeologisch vooronderzoek 2016 (RAAP 5682) (pdf, 8 MB)
Bijlage 04. Archeologisch onderzoek 2002 (RAAP 221) (pdf, 8 MB)
Bijlage 05. Archeologisch onderzoek 2011 (RAAP 3696) (pdf, 4 MB)
Bijlage 06. Ruimtelijke randvoorwaarden (Oversticht, juli 2014) (pdf, 522 kB)
Bijlage 07. Inspectierapport gebinten (16-1-2015) (pdf, 3 MB)
Bijlage 08. Bouwhistorische opname (13-4-2015) (pdf, 7 MB)
Bijlage 09. Preadvies Huis de Kamp (10-6-2015) (pdf, 79 kB)
Bijlage 10. Definitief preadvies De Kamp Neede (30-11-2015) (pdf, 218 kB)
Bijlage 11. Advies Commissie ruimtelijke kwaliteit (27-7-2016) (pdf, 139 kB)
Bijlage 12. Advies Commissie ruimtelijke kwaliteit (17-5-2017) (pdf, 182 kB)
Bijlage 13. Advies Commissie ruimtelijke kwaliteit (12-9-2017) (pdf, 186 kB)
Bijlage 14. Verkennend bodemonderzoek (11-4-2016) (pdf, 2 MB)
Bijlage 15. Quickscan natuuronderzoek (april 2016) (pdf, 2 MB)
Bijlage 16. Aanvullend ecologisch onderzoek (oktober 2016) (pdf, 2 MB)
Bijlage 17. Ecologisch werkprotocol (5-3-2017) (pdf, 808 kB)
Bijlage 18. Akoestisch onderzoek (29-11-2016) (pdf, 4 MB)
Bijlage 19. Asbestinventarisatie (Update 1-5-2016) (pdf, 760 kB)
Bijlage 20. Advies bereikbaarheid VNOG (23-6-2016) (pdf, 150 kB)
Bijlage 21. Inspraakverslag schetsplan (pdf, 2 MB)
Bijlage 22. Advies provincie Gelderland (pdf, 633 kB)
Bijlage 23 Advies brandveiligheid en gebruik VNOG (12-4-2017) (pdf, 3 MB)
Bijlage 24 Uitvoeringsvoorschriften Restauratie en Herbestemming (pdf, 619 kB)