Briefadres

U kunt een briefadres aanvragen als u (nog) geen (vast) woonadres heeft. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent. Ook als u in een tehuis of inrichting verblijft en u kunt of wilt zich hier niet inschrijven, kunt u een briefadres aanvragen.

Aanvraag

Het aanvragen van een briefadres moet persoonlijk gebeuren in het gemeentehuis. Dit kan kan dinsdag t/m vrijdag tot 12:30 uur. U kunt ook een afspraak maken voor een maandag- of woensdagmiddag. Om een briefadres aan te vragen moet u het formulier Aangifte briefadres downloaden, invullen, ondertekenen en meenemen.

U neemt verder mee:

  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart);
  • een schriftelijke opgave van de reden waarom u een briefadres nodig hebt (vragenlijst aanvrager briefadres);
  • een ondertekende schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner (briefadresgever);
  • een (kopie van het) legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.

U moet wel zelf de adreswijziging bij PostNL melden voor de juiste postbezorging. Verder moet u uw briefadres wel zelf doorgeven aan alle andere instanties.

Gevolgen briefadres voor huidige bewoners

Iemand die op een briefadres ingeschreven staat, telt niet mee als bewoner op dat adres. Als u als briefadresgever twijfelt over eventuele gevolgen, bijvoorbeeld voor uw uitkering of huurtoeslag, dan kunt u het beste advies inwinnen bij de desbetreffende instantie voordat u toestemming verleent.

Vragen

Voor meer informatie over het briefadres kunt u contact opnemen met de gemeente.