Huisnummering

U kunt bij de gemeente een nieuw huisnummer aanvragen als u een nieuwe woning gaat bouwen, als woningen in bestaande wijken worden gesplitst, als bestaande bouw wordt vervangen door meerdere woningen (zoals appartementen), voor standplaatsen (bijvoorbeeld voor een stacaravan) en voor ligplaatsen (voor boten).

Als u een omgevingsvergunning krijgt, krijgt u automatisch een huisnummer en postcode toegekend.

Bekendmaking via huisnummerbesluit

De gemeente kent aan nieuw gebouwde gebouwen huisnummers toe via een zogenaamd huisnummerbesluit. De gemeente maakt dit besluit bekend aan de vergunninghouder van de omgevingsvergunning of aan de eigenaar van het pand waar het nummer bij hoort.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een huisnummer bedragen in 2016:

  • voor een nieuw bouwwerk 117,30 euro (met omgevingsvergunning)
  • voor een extra huisnummer 156,45 euro (zonder omgevinsvergunning)
 

Aanvragen

Heeft u een (extra) huisnummer nodig, omdat u een woning gaat (ver)bouwen of splitsen? Dan is het toegekend krijgen van een huisnummer gekoppeld aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning en/of woonsplitsingsvergunning.

Controleer via de ‘vergunningcheck’ van het Omgevingsloket of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Hier kunt u direct de vergunning aanvragen als dat nodig is. Ook als u kunt volstaan met een melding, dan kunt u via het omgevingsloket een melding doen. U identificeert zich met uw DigiD-inlogcode. Bedrijven identificeren zich met eHerkenning.

U krijgt schriftelijk antwoord van de gemeente, provincie, het waterschap of de rijksoverheid. De inhoud van uw aanvraag of melding bepaalt welke instantie u antwoordt. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd en krijgt u automatisch een huisnummer toegekend.