Beltrum (ABCTA terrein)

Beltrum

In de kern van Beltrum wordt nog één kavel te koop aangeboden door gemeente Berkelland. Deze kavel is gelegen op het voormalige ABCTA-terrein. Hier mogen maximaal 22 woningen worden gerealiseerd waarvan er reeds 11 gebouwd zijn en er 10 in aanbouw zijn. De laatste kavel heeft de mogelijkheid tot het bouwen van een vrijstaande woning. De kavel heeft een oppervlakte van ca. 470 m² met een lengte van ca. 32,65 meter en een breedte van 14,75 meter. De prijs van de kavel bedraagt €225,- per m² exclusief BTW en exclusief de kosten voor de overdracht.

Het ABCTA-terrein is enkele jaren geleden bouwrijp gemaakt en bestaat uit de voormalige bedrijfspercelen van transportbedrijf Groot Zevert, landbouwmechanisatiebedrijf Wolterink en landbouwcoöperatie ABCTA (uiteindelijk opgegaan in For Farmers). Het plangebied is gelegen aan de zuidzijde van het dorp Beltrum met een oppervlakte van ca. 2,7 hectare. De noordzijde van het plangebied wordt gevormd door (bebouwing aan) de Zuivelstraat en de oostzijde door de Hoornhorststraat. Ten zuidwesten van het plangebied is de Mr. Nelissenstraat gelegen.

Deze bouwkavel biedt u de mogelijkheid om uw droomhuis te bouwen. De kavel is gelegen aan de Mr. Nelissenstraat en wordt gekleurd weergegeven op onderstaande tekening.

Tekening van kavel 8

Reservering en verkoop

Reservering van grond is mogelijk als een kandidaat-koper zijn belangstelling duidelijk weet te maken. Een reservering geldt in beginsel voor de duur van twee maanden en wordt door de gemeente schriftelijk bevestigd aan de houder. Verlenging van reservering voor twee maanden is mogelijk. De houder van de reservering moet dan wel aannemelijk kunnen maken dat concrete acties plaatsvinden die kunnen leiden tot koop en bebouwing van de gereserveerde kavel. Aan een reservering zijn geen kosten verbonden.

Een besluit tot koop van een kavel moet schriftelijk aan de gemeente worden gemeld. Dit zal bij de gemeente leiden tot het opstellen van een koopovereenkomst. Na de ondertekening door de koper en verkoper biedt de gemeente de koopovereenkomst aan bij een notaris met het doel de akte van levering te regelen.

Contact

Onderaan deze pagina kunt u meer informatie downloaden over deze bouwkavel waaronder de informatie- en verkoopbrochure. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de gemeente, dit is mevrouw M. te Paske van het team Gebied. Zij is bereikbaar op 06 18 20 11 09 of via m.tepaske@gemeenteberkelland.nl.

Relevante downloads