Eibergen (Hofrichter)

De gemeente Berkelland verkoopt 2 kavels aan de noordoostelijke rand van Eibergen, genaamd de Hofrichter. De locatie ligt in een bestaande woonwijk. De gemeente heeft enkele jaren geleden het initiatief genomen voor een stedelijke uitbreiding op de locatie gelegen aan de Borculoseweg in Eibergen.

Plan Hofrichter heeft een bijzondere ligging nabij het buitengebied en met een geringe afstand tot het centrum van Eibergen (circa 800 meter). Het plan grenst aan de noord- en oostzijde aan het buitengebied. De kavels zijn gelegen aan een doodlopende straat (hofje), gelegen tussen de eerder gerealiseerde woningen. Er zijn 2 kavels in reservering voor de bouw van 2 vrijstaande woningen. De oppervlaktes zijn ca. 717 m² en 750 m².

Op onderstaande tekening wordt het plan en de verkaveling weergegeven. 

eibergen
Bovenstaande inrichtingsschets dateert uit 2008. Daarom is de invulling van het bouwblok aan de rechterkant (703 m2) niet zoals de huidige situatie, waarbij de bouw van deze woningen al is gerealiseerd. 
De 2 kavels links op de afbeelding zijn gereserveerd t.b.v. de bouw van 2 vrijstaande woningen. 

Op dit moment zijn beide kavels gereserveerd. De gegadigden die in aanmerking zijn gekomen voor een kavel hebben een reservering voor 2 maanden gekregen. Dit wordt door de gemeente schriftelijk bevestigd en er zitten geen kosten aan verbonden. Verlenging van reservering voor 2 maanden is mogelijk. De houder van de reservering moet dan wel aannemelijk kunnen maken dat concrete acties plaatsvinden die kunnen leiden tot koop en bebouwing van de gereserveerde kavel. Mocht, om wat voor reden dan ook, het niet mogelijk zijn om de koop definitief te maken dan zal de reservering van de kavel vervallen aan de volgende gegadigde op de lijst. Een besluit tot koop van een kavel moet schriftelijk aan de gemeente worden gemeld. Dit zal bij de gemeente leiden tot het opstellen van een koopovereenkomst. Na de ondertekening door de koper en verkoper biedt de gemeente de koopovereenkomst aan bij een notaris met het doel de akte van levering te regelen. 

De gegadigden die, eventueel middels loting, in aanmerking komen voor een kavel krijgen een reservering voor 2 maanden. Dit wordt door de gemeente schriftelijk bevestigd en er zitten geen kosten aan verbonden. Verlenging van reservering voor 2 maanden is mogelijk. De houder van de reservering moet dan wel aannemelijk kunnen maken dat concrete acties plaatsvinden die kunnen leiden tot koop en bebouwing van de gereserveerde kavel. Mocht, om wat voor reden dan ook, het niet mogelijk zijn om de koop definitief te maken dan zal de reservering van de kavel vervallen aan de volgende gegadigde op de lijst.   
Een besluit tot koop van een kavel moet schriftelijk aan de gemeente worden gemeld. Dit zal bij de gemeente leiden tot het opstellen van een koopovereenkomst. Na de ondertekening door de koper en verkoper biedt de gemeente de koopovereenkomst aan bij een notaris met het doel de akte van levering te regelen.

Contact

Onderaan deze pagina kunt u meer informatie downloaden over deze bouwkavel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gebied van de gemeente, via 0545-250 250.

Relevante downloads