Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Inschrijfformulier kavels Hofrichter Eibergen

Afbeelding 1


Voor welke kavel wilt u zich inschrijven?(max. 1 aankruisen)

Afbeelding 2

1

Kavel 1 (circa 717 m2)


Kavel 2 (circa 750 m2)
2Kavelprijzen:
Kavel 1 (circa 717 m2): € 158.625
Kavel 2 (circa 750 m2): € 162.750

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief btw en overdrachtskosten. Daarnaast kan de oppervlakte van de kavel enigszins afwijken van hierboven genoemde afmetingen.Vanwege het geringe aantal beschikbare kavels en de verwachte vraag/behoefte is het mogelijk dat er een loting plaats moet gaan vinden. Via dit inschrijfformulier is het mogelijk om uw interesse aan te geven. Dit formulier kunt u vervolgens samen met een kopie van uw ID-bewijs sturen naar A.Jeyaseelan@gemeenteberkelland.nl. U krijgt een bevestiging van inschrijving via de mail. De volgende regels zijn van toepassing op de inschrijving:

  1. Gegadigden melden zich door middel van een origineel inschrijfformulier; per (toekomstig) huishouden één formulier; die volledig en naar waarheid is ingevuld.

  2. Gegadigden kunnen zich inschrijven voor 1 kavel. Het is dus niet mogelijk om in te schrijven op beide kavels.

  3. De mogelijkheid voor inschrijven loopt af op 24 juni 2020. Te laat ingediende formulieren worden niet in behandeling genomen.

  4. Het inschrijfformulier is persoonlijk en niet overdraagbaar; rechtspersonen kunnen zich niet inschrijven;

  5. De notaris bepaalt door middel van een openbare verloting de rangorde van de aanmeldingen;

  6. Het ruilen van kavels is uitgesloten;