Gelselaar (Heuver-Zuid)

De locatie Heuver-Zuid is gelegen in de Dorpsstraat in Gelselaar ten zuiden van boerderij ‘De Heuver’. Dit is een historische locatie, die met zorg en aandacht gerestaureerd wordt. Verder grenzen de kavels aan de oost- en zuidzijde aan het buitengebied. In totaal zijn er 3 kavels te koop. De drie kavels hebben een omvang van ca. 800m² (793 – 824 m²). Op onderstaande tekening wordt het plan en de verkaveling weergegeven. Belangrijk aandachtspunt bij deze kavels is de lintenstructuur, die onderdeel uitmaakt van het beschermd dorpsgezicht Gelselaar. Hierdoor zal aan de achter- en nevenzijde van de kavels, zoals in het groen hieronder, een lintenstructuur (bomen en struiken) worden gepland. Dit beperkt mogelijk het vrije uitzicht. 

gelselaarkavel

Reservering en verkoop
Vanwege het geringe aantal beschikbare kavels en de verwachte vraag/behoefte is het mogelijk dat er een loting plaats moet gaan vinden. Via het inschrijfformulier (onder relevante downloads) is het mogelijk om uw interesse aan te geven. Dit formulier kunt u vervolgens sturen naar c.temorsche@gemeenteberkelland.nl. U krijgt een bevestiging van uw inschrijving via de mail. De volgende regels zijn van toepassing op de inschrijving:
1. Gegadigden melden zich door middel van een origineel inschrijfformulier, per (toekomstig) huishouden één formulier, die volledig en naar waarheid is ingevuld. 
2. Gegadigden kunnen zich inschrijven voor 1 kavel. Het is dus niet mogelijk om u in te schrijven op alle kavels.
3. De mogelijkheid voor inschrijven loopt af op 16 november 2020. Te laat ingediende formulieren worden niet in behandeling genomen.  
4. Het inschrijfformulier is persoonlijk en niet overdraagbaar; rechtspersonen kunnen zich niet inschrijven. 
5. De notaris bepaalt door middel van een openbare verloting de rangorde van de aanmeldingen. 
6. Het ruilen van kavels is uitgesloten. 

De gegadigden die, eventueel door loting, in aanmerking komen voor een kavel krijgen een reservering voor 2 maanden. Dit wordt door de gemeente schriftelijk bevestigd en er zitten geen kosten aan verbonden. Verlenging van reservering voor 2 maanden is mogelijk. De houder van de reservering moet dan wel aannemelijk kunnen maken dat concrete acties plaatsvinden die kunnen leiden tot koop en bebouwing van de gereserveerde kavel. Mocht, om wat voor reden dan ook, het niet mogelijk zijn om de koop definitief te maken dan zal de reservering van de kavel vervallen aan de volgende gegadigde op de lijst.
Een besluit tot koop van een kavel moet schriftelijk aan de gemeente worden gemeld. Dit zal bij de gemeente leiden tot het opstellen van een koopovereenkomst. Na de ondertekening door de koper en verkoper biedt de gemeente de koopovereenkomst aan bij een notaris met het doel de akte van levering te regelen.

Contact
Onderaan deze pagina kunt u meer informatie downloaden over deze bouwkavel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gebied van de gemeente, via 0545-250 250.

Relevante downloads en links