Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Neede (Hondelink)

Gemeente Berkelland biedt kavels te koop aan in Neede. Aan de zuidwestelijke rand van Neede, genaamd het Hondelink, staan zeven kavels te koop. De locatie is een voormalig sportveld. De gemeente Berkelland heeft enkele jaren geleden het initiatief genomen voor een stedelijke inbreiding op de locatie gelegen aan de Hondelinkweg te Neede.

Plan Hondelink heeft een bijzondere ligging nabij het buitengebied aan de ene kant en voorzieningen als een sportcomplex en een school aan de andere kant. Het plan grenst in de zuid- en westzijde aan het buitengebied, aan de noordzijde bevindt zich een school, woningen en enige bedrijvigheid en aan de oostzijde bevindt zich een sportcomplex. Er mogen maximaal 13 woningen worden gerealiseerd op deze locatie, hiervan is een deel gerealiseerd of in aanbouw. Er staan nog zeven kavels te koop die variëren qua oppervlakte van ca. 312 m² tot 638 m². Hiervan zijn vier kavels beschikbaar voor twee-onder-een-kap woningen en drie voor vrijstaande woningen.

Op onderstaande tekening wordt het plan weergegeven. De tekening betref een verouderde tekening, de kavels in het midden van de tekening (7 t/m 14) zijn geschrapt. Voor plan Hondelink zijn oorspronkelijk 21 bouwkavels beoogd, dit is teruggebracht naar 13 kavels. Hier kunt u meer over lezen in de verkoopbrochure. De kavels die te koop staan zijn de kavels 1 t/m 4 en 15 (deze kavels zijn momenteel allemaal gereserveerd) . De kavels 1 t/m 4 zijn beschikbaar voor twee-onder-een-kap woningen en de kavel 15 is geschikt voor een vrijstaande woning.

Kavels

Reservering en verkoop

Reservering van grond is mogelijk als een kandidaat-koper zijn belangstelling duidelijk weet te maken. Een reservering geldt in beginsel voor de duur van twee maanden en wordt door de gemeente schriftelijk bevestigd aan de houder. Verlenging van reservering voor twee maanden is mogelijk. De houder van de reservering moet dan wel aannemelijk kunnen maken dat concrete acties plaatsvinden die kunnen leiden tot koop en bebouwing van de gereserveerde kavel. Aan een reservering zijn geen kosten verbonden.

Een besluit tot koop van een kavel moet schriftelijk aan de gemeente worden gemeld. Dit zal bij de gemeente leiden tot het opstellen van een koopovereenkomst. Na de ondertekening door de koper en verkoper biedt de gemeente de koopovereenkomst aan bij een notaris met het doel de akte van levering te regelen.

Contact

Onderaan deze pagina kunt u meer informatie downloaden over deze bouwkavel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gebied via 0545 - 250 250.

Relevante downloads