Verhuizen binnen Berkelland

Gaat u verhuizen binnen Berkelland? Geef dit dan binnen 5 dagen ná of maximaal 4 weken vóór de verhuizing aan ons door. U kunt iemand machtigen om dit voor u te doen.

Waar moet ik op letten bij de digitale aangifte?

Woont er al iemand op het adres? Als er al iemand op het nieuwe adres woont (hoofdbewoner) is een verklaring van toestemming nodig met kopie van zijn of haar geldige legitimatiebewijs. De verklaring moet u uitprinten, laten invullen en ondertekenen door de hoofdbewoner. De getekende toestemming + kopie legitimatiebewijs hoofdbewoner moet u bij de digitale aangifte uploaden! Zonder deze verklaring kan uw aangifte niet verwerkt worden. Kunt u niet uploaden? Dan kunt u een afspraak maken om langs te komen.

Wat moet ik meenemen als ik naar het gemeentehuis kom?

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);
  • Kopie van uw huur- of koopcontract. In ieder geval het deel waarin staat wie de contractanten zijn, om welk adres het gaat en de ondertekening;
  • Als er al iemand op het nieuwe adres woont: een verklaring van toestemming met kopie van zijn of haar geldige legitimatiebewijs.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
  • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als u op hetzelfde adres woont;
  • Ouder voor een inwonend kind;
  • Meerderjarig kind voor ouder(s), als u op hetzelfde adres woont;
  • Curatoren doen aangifte voor onder curatele gestelden.

Briefadres

Heeft u geen woonadres en wilt u in aanmerking komen voor een briefadres? Dan moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de afdeling Burgerzaken. Hierbij moet u ook aangeven waarom u een briefadres wilt.

Geheimhouding

U hebt de mogelijkheid om geheimhouding van uw adresgegevens aan te vragen. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de gemeente.

Sloop

Bij sloop verdwijnt uw woning. U moet in dit geval tijdig uw verhuizing doorgeven.

Een renovatie

Een renovatie betekent dat uw woning ingrijpend wordt verbouwd. Mogelijk moet u daarom tijdelijk uw woning verlaten om naar een wisselwoning te gaan. De gemeente beschouwt uw verblijf in een wisselwoning als een verhuizing. U moet in dit geval uw tijdelijke nieuwe adres aan de gemeente doorgeven. Hierbij gelden dezelfde regels als bij een verhuizing.