Verhuizen naar het buitenland

Verhuist u voor minimaal 8 maanden naar het buitenland? Dan moet u dit binnen 5 dagen voor uw vertrek melden bij de gemeente. De gemeente geeft uw verhuizing naar het buitenland automatisch door aan andere overheidsinstanties.

Let op: de uitschrijving naar het buitenland kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, eventuele studiefinanciering, uitkeringen en belastingen.

Kosten

Aan het aangeven van uw verhuizing zijn geen kosten verbonden.

Wanneer u vanuit Nederland naar Aruba of de Nederlandse Antillen vertrekt, verstrekken wij u kosteloos een bewijs dat u hierheen bent verhuisd.

Bewijs van uitschrijving
Als u dit nodig heeft kunt u een bewijs van uitschrijving aanvragen. Op dit bewijs staat uw vertrek naar het buitenland vermeld.

Verklaring van voorgenomen vertrek
Als u dit nodig heeft kunt u een verklaring van voorgenomen vertrek aanvragen. Deze verklaring is meestal nodig voor douane-doeleinden (in- en uitklaring van goederen). De verklaring wordt kosteloos verstrekt. U kunt de verklaring persoonlijk bij ons krijgen waar u uw aangifte van vertrek aangeeft.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

De verhuisaangifte kan worden gedaan door:

  • iedereen van 16 jaar en ouder;
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Als meerdere mensen emigreren, kan de verhuisaangifte gedaan worden door:

  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar;
  • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
  • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen;
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouders.

Voor het doorgeven van uw verhuizing maakt u een afspraak

U neemt mee:
Uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).

Afspraak maken