Bijdrage kosten leerlingenvervoer

Kan uw kind niet lopend of op de fiets naar school door de afstand of door een handicap? Dan komt u in aanmerking voor een bijdrage in de vervoerskosten van uw kind. U kunt de bijdrage in de vervoerskosten aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

De belangrijkste criteria om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer:

  • de afstand van huis naar school is meer dan 4 kilometer;
  • de school is een basisschool, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs;
  • de schoolkeuze is gebaseerd op godsdienst of levensbeschouwing;
  • het kind is gehandicapt en bezoekt een school voor voortgezet onderwijs.
 

Aanvraag

Wilt u een aanvraag indienen dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen, telefoon 0545-250 250.