Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Vouchers voor hulp bij huishouden

Inwoners van Berkelland die voor de regeling in aanmerking komen kunnen zelf huishoudelijke hulp inkopen voor een aantrekkelijk tarief.

Voor wie?

U kunt een voucher aanvragen als u tot één van de volgende groepen behoort (deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2018):

  • U hebt een Wmo voorziening en wil graag aanvullend hierop extra hulp inzetten;
  • U bent mantelzorger van een inwoner van de gemeente Berkelland;
  • U heeft zich gemeld en de ondersteuning op grond van de Wmo 2015 is slechts als tijdelijk noodzakelijk beoordeeld;
  • U heeft zich gemeld en de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is als nog niet noodzakelijk beoordeeld maar er is wel geoordeeld dat op een toekomstige verslechterende situatie kan worden geanticipeerd.

Maakte u al voor 1 januari 2018 gebruik van deze regeling, dan kunt u dit blijven doen in 2018.

Hoe werkt het?

U kunt de vouchers (één voucher is één uur hulp bij het huishouden) via een online systeem aanschaffen. U kunt maximaal 16 uur per keer inkopen. U kunt de vouchers voor maximaal vier uur per week huishoudelijke hulp inzetten. U kunt de dienstenvoucher alleen digitaal bestellen en betalen.

Wat kost een dienstenvoucher?

Voor één uur hulp bij het huishouden (één voucher) betaalt u € 6,40. Dit bedrag is niet afhankelijk van uw inkomen. Ook geldt er geen eigen bijdrage van het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De gemeente vult het bedrag aan met €17,00.

Welke aanbieders doen er mee?

  • Zorgkompas
  • T zorg
  • Buurtdiensten
  • Helpgewoon

Hoe komt u in aanmerking?

Neem contact op met het VMK-team bij u in de buurt om te checken of u in aanmerking komt voor de regeling Dienstenvoucher Berkelland.

Meer weten?

Ga naar de website van voormekaar.