Ondernemers

ondernemers a

ondernemers a

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland stelt de gemeenteraad voor om de concept-structuurvisie Plussenbeleid vast te stellen. Na instemming door de raad start de inspraakproced...
Lees meer over 'Concept-structuurvisie Plussenbeleid'

(Accordion ingeklapt)

Binnenkort ook asbestleningen voor bedrijven en instellingen. De gemeenteraad zal hier in oktober 2018 een besluit over nemen. Naar verwachting zal het dan vanaf 1 november 2018 mogelijk zijn om ...
Lees meer over 'Binnenkort asbestleningen'

(Accordion ingeklapt)

Er wordt hard gewerkt aan het vernieuwen van het centrum van Eibergen. Voor de bouwvakvakantie is er een begin gemaakt met een deel van de Grotestraat tussen de Haaksbergseweg en de J.W. Hagemans...
Lees meer over 'J.W. Hagemanstraat aangepakt'

(Accordion ingeklapt)

Van 1 september 2018 tot 1 juni 2019 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen bij de gemeente Berkelland voor het verwijderen van overtollige (asbesthoudende) gebouwen in het buitengebied. ...
Lees meer over 'Subsidie sloop schuren'