Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Bedrijf vestigen, verhuizen of uitbreiden

Wilt u zich als bedrijf vestigen in de gemeente of wilt u uw bedrijf verhuizen binnen de gemeente? En heeft u vragen over wat bijvoorbeeld een geschikte locatie zou kunnen zijn of in hoeverre uw bedrijf in het bestemmingsplan past? Neem dan contact op met de gemeente. De gemeente begeleidt u graag bij de vestiging of verhuizing.

Gaat u uw bedrijf uitbreiden? Controleer dan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen en of u een melding moet doen in het kader van milieubeheer.

Aanvragen

Controleer of u een omgevingsvergunning moet aanvragen via het Omgevingsloket. Hier kunt u ook direct de vergunning aanvragen als dat nodig is. Log in via eHerkenning.

Melden

Controleer of u een melding milieubeheer moet doen. U kunt hier direct uw melding doen als dat nodig is.

Vervolgprocedure

U krijgt schriftelijk antwoord van de gemeente, provincie, het waterschap of de rijksoverheid. De inhoud van uw aanvraag of melding bepaalt welke instantie u antwoordt.

Meer informatie

 

ROZ is een samenwerkingsverband van de gemeenten Hengelo en Enschede. Voor de meeste gemeenten in Twente en de Achterhoek voert het ROZ de financiële regelingen voor (startende) ondernemers uit. Advies & begeleiding, coaching en scholing zijn daarbij belangrijke onderdelen.

Op de website http://www.rozachterhoek.nl/ vindt u passende informatie voor starters, bijvoorbeeld